Lyssetting av Urbygning Håkon Sparre-Belysningskonsept i forprosjekt | Ill.: Multiconsult

Lyssetting av Urbygning Håkon Sparre-Belysningskonsept i forprosjekt | Ill.: Multiconsult

Campus Ås – Lysdesign

Multiconsult, Henning Larsen Architects, ØKAW Arkitekter, NNE Pharmaplan og Hjellnes Consult prosjekterer samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås.

Kontrakten gjelder komplett prosjekteringsgruppe som skal utføre planarbeid og utarbeide skisse- og forprosjekt, med opsjon for videreføring i detaljprosjekt og produksjon.

Prosjektet er omfattende og sammensatt og har et bygningsareal på rundt 67.000 kvm brutto. Byggeprosjektet vil blant annet inkludere kontorer og lokaler for undervisning, laboratorier, dyrestaller, dyrehospital, bibliotek og kantine, samt opparbeidelse av utearealene. Det vil bli lagt vekt på å oppnå fleksibilitet slik at løsningene kan tilpasses behov for endringer som kan oppstå i fremtiden.

Løsning av oppdraget

Lysdesigns oppgaver har omfattet utvikling av belysningskonsept for typiske og spesielle rom, lysberegninger og LENI-tallsberegninger av typiske rom, samt innspill til kostnadsanalyser. I tillegg er det utført dagslysberegninger for alle kritiske rom.

I samarbeid med LARK har lysdesign i Multiconsult også utarbeidet belysningskonsept for utendørs arealer som ligger i tilknytning til de nye byggene.

Våre tjenester

  • Lysdesign