Kai 7 LKAB | Foto: PEAB

Kai 7 LKAB

Ny eksportkai for malm

Kai 7 er LKAB sin nye eksportkai i Narvik. Prosjektet utgjorde første utbyggingstrinn for å øke eksportvolumet fra anlegget. Kaien er dimensjonert for skip med tonnasje 5.000 til 180.000 dwt.

Multiconsult har detaljprosjektert alle konstruksjoner og teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av eksportkaien. Anlegget er tilrettelagt for lasting av bulkskip via en skipslaster som løper på en 140 m lang skinnegang på kaien. Kaien og utstyr på kai er prosjektert og dimensjonert for installasjon av MoorMasterTM system for vakuum fortøyning av fartøy.

Anlegget består av en 162 m lang pilarkai, tilkomstbro til kai, fortøyningspunkter, sentralfundament for skipslaster, overvannsanlegg, vannforsyning og elektroteknisk anlegg til belysning, MoorMasterTM og øvrig utstyr.

Løsning av oppdraget

Hovedkaien er anlagt 50 m fra strandlinjen med dybde min. 22,8 m ved kaifront. Underbygning av vertikale og skråstilte rammede stålrørspeler, forankret i berg, armert og utstøpt. Overbygning av betongdragere og betongdekke, samt avstivende stålrørsstag mellom kai og gravitasjonsfundamenter på land.

Tilkomstbro er etablert for kjøreforbindelse mellom land og kai. Underbygning av vertikale og skråstilte rammede stålrørspeler. Overbygning av betongdragere og betongdekke.

Kaianlegget er utformet og dimensjonert for fortøyning av skip ved bruk av tradisjonell trossefortøyninger. Til fortøyning er det 100 t og 50t puller på kai, samt to fortøyningsfundament på land hver med 4×100 t kapasitet. Utover dette er kaien tilrettelagt for installasjon og bruk av 18 MoorMasterTM vakuum puter for fortøyning av skip.

Sentralfundament for skipslaster er pelefundamentert over sjø og avstivet med gravitasjonsfundament på land.

Overvann på kai og tilkomstbro samles opp og ledes med selvfall til pumpekum på land i lukket system. Vannforsyning til vannposter i bakkant og framkant kai.

Høyspent EL-kraft forsyning til trafo på kai. El-kraft forsyning til MoorMasterTM, belysning, elektrisk leider samt. 230V/400V uttaksposter fordelt fra egen fordeling i container på kai.

Våre tjenester

  • Tilbudsprosjektering
  • Ansvarlig søker for byggesaken
  • Ansvarlig prosjekterende for detaljprosjekt: RIB, RIG, RIGm, RIE, RIVA