Fornebubanen

Fornebubanen er det største enkeltprosjektet for T-banenettet i Oslo-området i nyere tid. Prosjektet omfatter en 8,2 km lang tunnelstrekning og 6 nye stasjoner med…

12-05-2020

Fornyelse Fjernledning Ofotbanen

Bane NOR har fornyet fjernledningen mellom Narvik og Bjørnfjell. Fjernledningen forsyner Ofotbanen med kjørestrøm til togdrift og faste installasjoner langs banen.

28-02-2019

Mulighetsstudie Porsgrunn

Multiconsult og LINK arkitektur utarbeidet våren 2018 en mulighetsstudie for bærekraftig byutvikling ved stasjonsområdet i Porsgrunn.

22-08-2018

Bolstadøyri kryssingsspor

Detaljplan

30-04-2018

Ski stasjon og dagstrekning – Nordbyveien bru

Kontroll av utførelse for Nordbyveien bru

17-01-2018

Flomsikringsprosjektet Gudbrandsdalen

Bistand til prosjektering

01-12-2016

Hokksund og Mjøndalen stasjon

Prosjektering og rådgiving av stasjonsombygging

30-11-2016

KVU Grenlandsbanen

Rådgiving for ny jernbane Porsgrunn - Tangen

Steinberg Stasjon

Prosjektering av bru, kulvert og treplattformer

Sørumsand Stasjon

Detaljplan og byggeplan