1/3

Mjøndalen stasjon etter ombygging | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Sporområdet på Mjøndalen stasjon | Foto: Multiconsult

3/3

Stasjonsbygningen på Hokksund | Foto: Multiconsult

Hokksund og Mjøndalen stasjon

Prosjektering og rådgiving av stasjonsombygging

Det skal planlegges dobbeltspor fra Drammen til Hokksund som ledd i utviklingen av fremtidens transportløsninger i Buskerudbyen. Et dobbeltspor vil åpne for to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund. Samtidig jobbes det med planer for modernisering av stasjonene i Mjøndalen og Hokksund.

Her er Multiconsult engasjert for å lage tekniske hovedplaner med tilhørende reguleringsplaner for å fjerne kryssing av sporene for å komme seg til plattform, legge til rette for knutepunktutvikling og skape bedre tilknytning mellom byene og stasjonene. I tillegg skal det klargjøres for dobbeltsporet trafikk mellom Drammen og Hokksund. Totalt sett knytter prosjektet Mjøndalen og Hokksund nærmere så vel Drammen som hovedstadsområdet og gjør dagpendling enklere for et stort antall reisende.

Løsning av oppdraget

Gjennom samarbeid med lokale myndigheter og oppdragsgiver har Multiconsult bidratt til å nå første steg på veien mot et av hovedmålene for prosjektet: å gjøre kollektivtransport til et attraktivt transportalternativ i Buskerudbyen. For å få gode jernbanetekniske løsninger samtidig som eksisterende bebyggelse og etablering av kollektivknutepunkt ble ivaretatt ble det et stort antall alternativer vurdert.

Et komplekst samspill mellom veg, VA, ytre miljø, kommunenes arealplaner og transportbehov og landskapsarkitekt samtidig som sikkerheten ble ivaretatt førte frem til gode og gjennomførbare løsninger for begge stasjonene.

Våre tjenester

  • Prosjektering
  • 3Dmodellering
  • Rådgiving
  • Hovedplaner
  • Reguleringsplaner
  • Kontakt med lokale myndigheter