1/3

Årnes stasjon | Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

2/3

Ny plattform på Fetsund noen uker før ferdigstillelse | Begge : Njål Svingheim, Jernbaneverket

3/3

Ny forlenget plattform på Nerdrum stasjon | Begge : Njål Svingheim, Jernbaneverket

Stasjoner på Kongsvingerbanen

Forlengelse av plattform på Nerdrum, Fetsund og Årnes

For å legge til rette for trafikk med doble togsett på Kongsvingerbanen bygget Jernbaneverket nye plattformer på Nerdrum, Fetsund og Årnes stasjon. Plattformene ble oppgradert fra hhv 118, 110 og 146 meter til 220 meter lengde og høyde som gir trinnfri adkomst til togsett med lavgulv.

Multiconsult var rådgiver for totalentreprenøren PEAB som sto for byggingen av plattformene.

Løsning av oppdraget

Multiconsult løste oppgaven i tett samspill med PEAB, vår totalleverandør. I tillegg hadde vi god samhandling med byggherren der vi som rådgivere fikk være med på både møter og for å gi innspill.

Det ble utført befaringer underveis og faste møteavtaler. Multiconsult hadde god dialog og godt samarbeid med vår totalleverandør som førte til et godt sluttprodukt av riktig kvalitet.

Våre tjenester

  • Rådgiving
  • Arbeidstegninger
  • Som bygd tegninger
  • Oppfølgning i byggefasen