1/3

Ny stasjon med underganger | Fotomontasje: Multiconsult

2/3

Ny undergang | Fotomontasje : Multiconsult

3/3

Trapp opp til plattform | Fotomontasje : Multiconsult

Otta stasjon

Prosjektering og rådgiving

Oppdraget omfatter en teknisk hovedplan med tilhørende detaljreguleringsplan. Punktene som er prosjektert er sanering av kryssing av sporet og etablering av planskilt kryssing mellom plattformer og mellom sentrumsområdene øst og vest for jernbanen. Det skal også legges til rette for god adkomst til stasjonen for alle reisende, sikre arealer for en eventuell utvidelse av drifts- og vedlikeholdsbasen og avklare Jernbaneverkets areal- og sporbehov på stasjonen.

Oppdraget bidrar til å redusere jernbanens barrierevirkning på Otta, etablere en fremtidsrettet og fleksibel stasjon med tanke på fremtiden og sikrer en effektiv togfremføring på Otta stasjon.

Løsning av oppdraget

Multiconsult løste oppdraget ved hjelp av god dialog og nært samarbeid med oppdragsgiver. Nøye planlegging av milepæler og leveranser sikret smidig gjennomføring og en godt fornøyd oppdragsgiver.

Våre tjenester

  • Styring
  • Rådgiving
  • Prosjektering