1/4

Oversiktsbilde med Rombaksfjorden i bakgrunnen | Foto: Dag Normann

2/4

Jobbing i mast | Multiconsult | Foto: Dag Normann

3/4

Jobbing i mast | Multiconsult | Foto: Dag Normann

4/4

Mast | Multiconsult | Foto: Dag Normann

Fornyelse Fjernledning Ofotbanen

Bane NOR har fornyet fjernledningen mellom Narvik og Bjørnfjell. Fjernledningen forsyner Ofotbanen med kjørestrøm til togdrift og faste installasjoner langs banen.

Bane NOR har fornyet fjernledningen mellom Narvik og Bjørnfjell. Fjernledningen forsyner Ofotbanen med kjørestrøm til togdrift og faste installasjoner langs banen.

Fornyelse av fjernledningen har medført utskifting av eksisterende fagverksmaster og liner, samt forsterkning og delvis nybygging av mastefundamenter. Fjernledningen er også komplettert med en ny biforbrukslinje for permanent 50 Hz forbruksstrøm. Fra den nye biforbrukslinjen er det bygget 17 avgreiningslinjer med nye trafokiosker til stasjoner og forbrukspunkter for 50 Hz langs banen. I tillegg er det montert ny redundant fiber (OPGW).

Oppdraget har omfattet komplett byggeledelse for alle arbeider, inklusivt KU. Multiconsult har løst oppdraget i tett samarbeide med kunden og entreprenøren og daglig tilstedeværelse på anleggsstrekningen.

Løsing av oppdrag
Bane NOR har fornyet fjernledningen mellom Narvik og Bjørnfjell. Fjernledningen forsyner Ofotbanen med kjørestrøm til togdrift og faste installasjoner langs banen.

Fornyelse av fjernledningen har medført utskifting av eksisterende fagverksmaster og liner, samt forsterkning og delvis nybygging av mastefundamenter. Fjernledningen er også komplettert med en ny biforbrukslinje for permanent 50 Hz forbruksstrøm. Fra den nye biforbrukslinjen er det bygget 17 avgreiningslinjer med nye trafokiosker til stasjoner og forbrukspunkter for 50 Hz langs banen. I tillegg er det montert ny redundant fiber (OPGW).

Oppdraget har omfattet komplett byggeledelse for alle arbeider, inklusivt KU. Multiconsult har løst oppdraget i tett samarbeide med kunden og entreprenøren og daglig tilstedeværelse på anleggsstrekningen.

Våre tjenester

  • Byggeleder
  • Koordinator for utførelse (KU)