Hywind Tampen

Foundations for Flotaing Offshore Wind

20-04-2022

Makambako vindkraftverk – konsekvensutredning

Norsk Vind AS planlegger å bygge et vindkraftverk på opptil 100 MW i utkanten av Makambako i Tanzania.

16-03-2020

Kai og fylling Monstad

Detaljplan

07-10-2018

Statoil Hywind Pilot Park

Fundament for sammenstilling av havvindturbiner

21-06-2017

Havsul I vindkraftverk

Kartlegging og overvåkning av sjøfugl og trekkfugl

21-03-2017

Ytre Vikna vindkraftverk

Detaljprosjektering og gjennomføring

03-01-2017

Fosen Vind DA

Byggherres konsulent

19-12-2016

Raggovidda vindkraftverk

Prosjektering og gjennomføring

30-11-2016

Hamnefjell vindkraftverk

Prosjektering og gjennomføring

Tellenes Vindpark

Geologisk vurdering av grunnfundamenter for vindturbiner

10-03-2016