1/2

Folkemøte | Bilde: Jørn Stave, Multiconsult

2/2

Visualisering | Bilde: Norsk Vind AS

Makambako vindkraftverk – konsekvensutredning

Norsk Vind AS planlegger å bygge et vindkraftverk på opptil 100 MW i utkanten av Makambako i Tanzania.

Multiconsult utarbeidet en foreløpig konsekvensutredning i 2010, men prosjektet ble deretter utsatt i flere år. Dette oppdraget hadde til hensikt å oppdatere konsekvensutredningen slik at utbygger kan søke om miljøtillatelse og sikre at prosjektet utformes i henhold til internasjonale standarder.

Løsning av oppdrag

Multiconsult utarbeidet den opprinnelige konsekvensutredningen i 2010 og var også ansvarlig for oppdateringen i 2018-2019. Utredningen ble gjennomført i henhold til nasjonal miljølovgivning og Verdensbankens retningslinjer og standarder. Dette er en forutsetning for at prosjektet skal få konsesjon og for at den private utbyggeren skal kunne skaffe internasjonal finansiering.

Viktige tema i utredningen var naturtype- og fuglekartlegginger samt beregning av erstatninger til lokale grunneiere. Takseringen ble gjort av en uavhengig tredjepart, men Multiconsult var ansvarlig for å sammenstille denne informasjonen og for å gjennomføre folkemøter i samarbeid med utbygger. Det ble også utarbeidet miljøplaner for bygge- og driftsfasen.

Våre tjenester

• Melding
• Konsekvensutredning
• Miljøtiltaksplaner