Ny digital løsning for dørfunksjoner i byggeprosjekter

Dårlig planlegging av dører og dørfunksjoner i byggeprosjekter kan få negative økonomiske konsekvenser for byggherre, forsinket fremdrift og feil løsninger. Den nye og digitale…

27-01-2020

Norges første sirkulære næringsbygg med vernestatus

Halvparten av materialene skal gjenbrukes og ombrukes når Kristian Augusts gate 23 rehabiliteres. Höegh Eiendom står sammen med Seltor, Arcasa Arkitekter AS og Multiconsult…

22-01-2020

Blir totalrådgjevar for nytt skulebygg på Tysnes

Rett før jul skreiv Leigland Bygg totalentreprisekontrakt med Tysnes kommune på riving og bygging av eit bygg for mellomtrinn ved Tysnes skule. Multiconsult er…

21-01-2020

Viktig milepel for flytende solkraftanlegg i Seychellene

Et nytt 4 MW flytende havbasert solkraftanlegg skal levere rimelig og ren kraft til strømnettet i Republikken Seychellene. Rettighetene til å utvikle og drive…

13-01-2020

Råd om bedre tilpasning av kraftmaster til landskapet

På oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat har Multiconsult evaluert hvordan ulike kraftledningsmaster egner seg i ulike landskapstyper. Oppdraget er utført som et ledd…

09-01-2020