KlimaGrunn – Ett steg nærmere presis målemetode for oppnådd stabilitet i kvikkleire

Prosjektet KlimaGrunn utfører nå feltundersøkelser hvor de undersøker oppnådd styrke og homogenitet i bindemiddelstabiliserte peler ved hjelp av seismikk og temperaturmålinger.

06-04-2022

Farer ved manglende risikovurdering og ROS-analyse

Mange eiere er ikke klar over de farlige situasjonene som kan oppstå med kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner dersom sikkerheten ikke er ivaretatt på en…

10-03-2022

Stolte av Sørumsand stasjon

Prosjektet har blant annet bestått av å knytte sammen nord- og sørsiden av tettstedet, etablere en ny plattform og forlenge en annen. Nye Sørumsand…

02-03-2020

Viktig kartlegging av vassdrag ved større veiutbygginger

Multiconsult gjennomfører viktig kartlegging av det biologiske mangfoldet i vassdrag og bekker som berøres av større veiutbygginger, for å sikre at naturmiljø ivaretas ved…

18-02-2020

Arbeidet med flomsikring av Holvikelva ferdigstilt

Etter at Holvikelva forårsaket oversvømmelse ved flere anledninger, med stor skade på infrastruktur og bygninger i Sandane sentrum, ønsket Gloppen kommune å sikre sentrumsområdet…

31-10-2019

Ny skatepark og flunkende nytt parkanlegg i Gjøvik

Multiconsult har prosjektert parkanlegg og skatepark for Jernbaneparken i Gjøvik sentrum. Det flotte anlegget sto ferdig i september.

19-09-2018

Høykvalitets prøvetaking i kvikkleire

Ved hjelp av høykvalitets miniblokkprøvetaking kan Multiconsult som første private konsulent i verden tilby prisgunstige grunnundersøkelser som gir tryggere bygging på dårlige grunnforhold.

15-06-2016

Tettere samarbeid med Pacta Advokatfirma AS

Multiconsult har besluttet å inngå et tettere samarbeid med Pacta Advokatfirma i forbindelse med tilbud på og gjennomføring av oppdrag, hvor det inngår tjenester…

01-12-2015

Pacta_222344
Rune Winther er Årets ildsjel

Rune Winther fra Multiconsult vant den prestisjefylte prisen for Årets ildsjel 2015. Winther mottok prisen under høstmøte i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) den 10.…

10-11-2015

Multiconsult på HMS-konferansen

HMS-konferansen til EBA gikk av stabelen 28.-29. oktober. Et av bransjens viktigste spørsmål ble stilt: Hvordan skape trygge, effektive og gode bygg- og anleggsprosjekter?

09-11-2015

HMS_344x222