Utfordrende snøhåndtering

Etter den snørike vinteren 2017/2018 skjerpet miljømyndighetene oppmerksomheten og praksisen for håndtering av snø og drift av snømottak. I de siste årene har Multiconsult…

12-11-2019

Utvikler nytt studentbygg i Ålesund

Consto Midt-Norge og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har inngått avtale om forprosjekt for nytt studentbygg og nye studentboliger i Ålesund. Multiconsult…

11-11-2019

Solenergiklyngen oppgrader status

Norsk solenergibransje har de tre siste årene hatt en omsetningsvekst på 52 prosent og en økning i antall årsverk på 60 prosent. Nå har…

08-11-2019

Mest attraktive arbeidsgiver i bransjen

Yrkesaktive ingeniører har talt: Multiconsult er rangert som nest mest attraktive arbeidsgiveren blant yrkesaktive ingeniører. Selskapet kom rett bak Equinor, og før Norconsult som…

Skal samarbeide om forskning på følger av energi-prosjekter

Multiconsult og Noragric ved NMBU skal samarbeide om forskning og rådgivning på miljømessige, sosiale og økonomiske følger av fornybare energiprosjekter, miljøstyring og forvaltning av…