Forprosjekt – Øra avløpsrenseanlegg

Multiconsult med underleverandør Envidan og Astrup & Hellern arkitekter har utført forprosjekt for nytt avløpsrenseanlegg for FREVAR KF i Fredrikstad kommune.

11-02-2022

Prosjektering av VVS-anlegg – ny produksjonslinje cheddar

Tine Meieriet Verdal installerte nytt produksjonsanlegg for cheddar våren 2019. Produksjonen foregår i åpne kar, noe som stiller strenge krav til renhet, temperatur og…

18-12-2020

Konsept for stamnetthavn i Kirkenes

Utvikling av havnekonsept som basis for reguleringsplan. Offentlig havn, forsyningsbase, verft, containerterminal og bulkterminal.

03-06-2019

Borregaard AS – Industribygg

Ombygging av lagerarealer til moderne fabrikklokaler for kjemisk prosessindustri.

20-03-2019

Borregaard AS - ICE
Sævareid

Alternativsvurdering, reguleringsplan, mulighetsstudie

26-09-2018

Tilstandsanalyse av saltlager

Spesialinspeksjon og tilstandsanalyse av stålkonstruksjon

13-02-2018

Karmøy Technology Pilot

Aluminiumsanlegg

01-09-2016

VEAS, utvidelse av renseanlegg

Ny pumpestasjon og prosesshall

06-01-2016

renseanlegg, pumpestasjon, VEAS, multiconsult
Washington Mills AS

Industrianlegg

14-06-2014

Multiconsult Industri Industrianlegg Washington Mills AS Ovnshall
NOBHA og LMB

Kontorbygg og lager-/verkstedbygg

02-06-2014

NOBHA | BIM Rambøll