Borregaard AS - ICE

1/2

Borregaard AS - Stålstativ for kran og gangbane | Foto: Ole Bjerk, Multiconsult

Borregaard AS - ICE

2/2

Borregaard AS - Fundament for silo | Foto: Ole Bjerk, Multiconsult

Borregaard AS – Industribygg

Ombygging av lagerarealer til moderne fabrikklokaler for kjemisk prosessindustri.

Ombygging av lagerarealer til moderne fabrikklokaler for kjemisk prosessindustri. Prosjektet omfatter prodkusjonslokaler, tekniske rom for kraftfremføring og maskinstyring – samt kran og gangbaner. Innvendig fundamentering av store tanker og høyhastighetsvifter.

Oppdraget har vært et A-Å produkt levert av Multiconsult, hvor Multiconsult har levert de fleste fag. Under prosjekteringen måtte det jobbes mye utenfor boksen, da fabrikkområdet ga store utfordring med hensyn til plass, grunnforhold og maskinplassering. Det var full drift i fabrikken og tilstøtende arealer under utførelse, som ga en ekstra utfordring mht. gjennomføring.

Prosessdriver ved utvikling av konsept sammen med Borregaard, og videre gjennom forprosjekt. Detaljprosjektering tverrfaglig i tett samarbeid med Borregaard og deres utstyrsleverandør på prosess-siden. Forespørsel, evaluering og kontrahering av entreprenører samt oppfølging av disse under byggeperioden parallelt med pågående prosjektering.

Multiconsult har levert prosjektering av alle konstruksjonsdeler i prosjektet, fra fundament og betong til stålkonstruksjoner og hulldekker.

 

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Tverrfaglig prosjektering
  • Beskrivelser (NS3420)
  • Tilbudsinnhenting og evaluering
  • Kontrahering
  • Oppfølging med byggeleder