Tilstandsanalyse av saltlager

Spesialinspeksjon og tilstandsanalyse av stålkonstruksjon

GC Rieber Salt AS har en distribusjonsterminal for salt på Sjursøya i Oslo kommune hvor salt losses, lagres, håndteres og videretransporteres til andre deler av Norge.

Saltlageret er en stål- og betongkonstruksjon som benyttes til bulkhall, der saltet blir midlertidiglagret før det blir transportert videre. Det var behov for en tilstandsvurdering av konstruksjonen med transportbånd med tanke på bærekonstruksjonens integritet og bestandighet. Spesielt ble tilstanden til transportbåndenes innfestingspunkter undersøkt.

Løsning av oppdraget

Tilstandsvurderingen ble utført ved visuell kontroll av tilgjengelige overflater, samt kontrollmålinger av dimensjoner og nivåer av korrosjon. Vitale punkter for konstruksjonens stabilitet og bæresystem ble kontrollert.

For tilkomst ble det benyttet lift til inspeksjon av tak, vegger, vindavstivning og transportanlegg.

Tilstanden til stål- og betongkonstruksjonen ble rapportert med tanke på korrosjonsomfang og bestandighet basert på material- og konstruksjonstekniske vurderinger.

Våre tjenester

  • Spesialinspeksjon av konstruksjonen
  • Tilstandsrapport