Industrianlegg Frank Mohn Mongstad | Foto: Frank Mohn Mongstad AS

Frank Mohn Mongstad AS

Anlegg for rengjøring og vedlikehold av borerør

Frank Mohn Mongstad AS etablerte i 2007/2008 et industrianlegg for rengjøring, inspeksjon og vedlikehold av borerør på Mongstad sør.

Første byggetrinn består av bygningsmasse med grunnflate på ca 5200 m2 med industrihaller, kontor- og gardrobefasiliteter.

I 2013 ble anlegget utvidet med ny TTS-hall på ca 1150 m2.

Oppdragsbeskrivelse

Multiconsult har vært rådgivende ingeniør for Frank Mohn Mongstad AS i forbindelse med tomteopparbeidelse og begge byggetrinn på anlegget.

Våre tjenester

  • Ansvarlig søker
  • Prosjektering av alle fagområder
  • Prosjekteringsgruppe ledelse og byggeledelse