Frank Mohn Flatøy | Foto: Frank Mohn Flatøy AS

Frank Mohn Flatøy AS

Bygg 24 – testhall

Multiconsult har i en årrekke utført diverse rådgivings- og prosjekteringsoppdrag for Frank Mohn Flatøy AS.

Bygg 24, ny testhall, ble bygget i 2 byggetrinn.

Byggetrinn 1 ble oppført i 2008/2009. Byggetrinn 2 i 2013.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått med rådgivning- og prosjekteringstjenester i forbindelse med begge byggetrinn.

Store kranlaster, mye teknisk utstyr, trang byggeplass med utfordrernde grunnarbeider var noen av utfordringene i oppdraget.

Våre tjenester

Rådgivning og prosjekteringsoppdrag ihht rammeavtale med Frank Mohn AS.