Frank Mohn Fusa | Foto: Frank Mohn Fusa AS

Frank Mohn Fusa AS

Diverse rådgivings- og prosjekteringsoppdrag

Multiconsult har i en årrekke utført diverse rådgivings- og prosjekteringsoppdrag for Frank Mohn Fusa AS.

I 2008 var det stor byggeaktivitet i forbindelse med bygging av nytt rørlager, parkeringshus og utvidelse av hall 5 og 6.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått med rådgivning- og prosjekteringstjenester i forbindelse med oppdrag utført etter rammeavtale.

Våre tjenester

Rådgivning og prosjekteringsoppdrag ihht rammeavtale med Frank Mohn.