1/2

Elkem Solar, Kristiansand

Multiconsult industri - Elkem Solar

2/2

Elkem Solar, Kristiansand

Elkem Solar – Industrianlegg

Etablering av ny fabrikk for Elkem SoLar i Kristiansand. Dette oppdraget har dekket fire av de fem prosesstrinnene ved fabrikken. Totalt er industriprosjektet på ca 40.000 m2, fordelt på flere bygg. Om lag 40 prosent er gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.

Våre tjenester (for Fluor)

 • 900 000 m3/h luft fordelt på 27 aggregater
 • Varmegjenvinning på alle aggregater
 • 3 separate vannbårne varmeanlegg med total varmekapasitet på 5 MW, alle er forberedt for fjernvarme
 • 2 separate isvannsanlegg og en rekke DX-enheter pga. store avstander
 • Det er prosjektert en rekke trykksoner for overtrykk, samt flere rentromssoner
 • Etablert trykkavlastninger via brannspjeld i tilknytning til rom med argonite slokkesystemer
 • Eget avtrekkssystem motstandsdyktig mot sterke syrer (renset i skrubber før avkast)
 • Prosjektert posefilter i avtrekkssystemer fra flere smelteovner

Våre tjenester for HPP

 • Ventilasjonsanlegg konstruert for å tåle syrer og baser i prosessen
 • Avtrekkssystem med gjenvinning i plast
 • Luftskiftekravet ble gitt av varmelaster krav
 • 80 000 m3/h luft fordelt på tre aggregater
 • Oppvarming av industrilokaler med strålevarme
 • Industrikjøling av kritiske komponenter