Vinmøllenav ferdigbehandlet i slyngrenseanlegg | Foto: Audun Olimstad, Multiconsult

Vestas Castings Kristiansand

Industrianlegg

Ved investeringsprosjektet for ny tømmerist og slyngrenseanlegg ved Vestas Castings Kristiansand AS, ble formhall 3 utvidet for å gi plass til det nye produksjonsutstyret. Prosjektet gikk ut på å bygge ny hall med 75 tonns traverskran, innkjøp og montasje av tømmerist og slyngrenseanlegg. Som en del av prosjektet ble ny strømforsyning (400V) for det nye produksjonsutstyret installert, samt ny sandtransport og nye støvfilter for alle produksjonstrinnene.

Hele prosjektet ble utført med full produksjon på det øvrige produksjonsanlegget.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Innhenting av tilbud utstyr.
  • Utstyrs evaluering.
  • Prisforhandling og bestilling av utstyr
  • Tverrfaglig montasjeoppfølging
  • MC og oppstart