Multiconsult - Prosjekter - Horsøy Industrihavn - Ill_Faaland Arkitekter

1/2

Horsøy Industrihavn | Illustrasjon: Faaland Arkitekter

Multiconsult - Prosjekter - Horsøy Industrihavn1 - Ill_Faaland Arkitekter

2/2

Horsøy Industrihavn | Illustrasjon: Faaland Arkitekter

Horsøy Industrihavn

Horsøy Industrihavn AS er eid av Framo Engineering AS. Foretaket er verdensledende innen undervannspumpesystemer, flerfasemåling og svivelsystem. Produktene prosjekteres, bygges, monteres og testes i Norge og eksporteres til hele verden.

Framo Engineering AS har sitt hovedkontor på Sandsli i Bergen og har i dag anlegg for montering og testing ved Frank Mohn Fusa og Frank Mohn Flatøy. Utvikling, produksjon, montering, testing og utskiping av produktene skal flyttes til Horsøy Industrihavn AS når anlegget står ferdig i 2011.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har stått for prosjektering og design av høyintegrerte tekniske systemer. Prosjektering er gjort i BIM/3D.

Våre tjenester

  • Totalrådgiver for tekniske fagområder