1/2

Perspektiv NOBHA fra BIM-modell | BIM-modell: Rambøll AS

2/2

Perspektiv LMB | 3D: Astrup & Hellern AS

NOBHA og LMB

Kontorbygg og lager-/verkstedbygg

NOBHA: Kontorbygg ca. 8.000 kvm BTA. Inneholder resepsjon, kantine/kjøkken, møte og konferansesenter, opplærings-/treningssenter, kontorarbeidsplasser i landskap, tilhørende tekniske rom, samt parkering i separat parkeringshus. Prosjektet er utviklet gjennom skisse- og forprosjekt, med Rambøll AS som arkitekt og rådgivende ingeniører.

LMB: Lager-/verkstedbygg ca. 10.000 kvm BTA. Inneholder lager, svarte/hvite verksteder, kontorarbeids-plasser i landskap, tilhørende tekniske rom, samt ombygging til verksted/ lager og garderober i tilliggende administrasjonsbygg. Prosjektet er utviklet gjennom skisse- og forprosjekt til totalentreprisegrunnlag med Astrup & Hellern AS som arkitekt og Multiconsult AS som rådgivende ingeniører.

Løsning av oppdraget

Omfatter utarbeidelse av tilbudsunderlag for prosjekteringen, oppfølging, koordinering osv. av prosjekteringsgruppene med hensyn på tid, kostnader, løsninger/kvalitet, samt ivaretakelse av oppdragsgivers og byggherreforskriftens krav til SHA og risikovurderinger i samarbeid med oppdragsgivers SHA-koordinator.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse, som del av oppdraghsgivers prosjektteam