2/5

Karmøy Aluminiumsverk | Illustrasjon: Multiconsult

3/5

Karmøy Aluminiumsverk | Illustrasjon: Multiconsult

4/5

Inne i ny ovnshall | Foto: Multiconsult.no

5/5

Oppfølging på byggeplass | Foto: Multiconsult

Karmøy Technology Pilot

Aluminiumsanlegg

Prosjektet skal utvikle et fullskala pilotanlegg for aluminiumsproduksjon, med ambisjon om å redusere energiforbruket med 15% per kilo aluminium produsert. Samtidig skal det bli verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduksjon. Planlagt årlig produksjonskapasitet er på om lag 75.000 tonn aluminium.

Multiconsult er ansvarlig for prosjektering av bygninger/konstruksjoner og tekniske installasjoner. Dette omfatter rivningsarbeid, ny elektrolysehall, likerettere og transformatorstasjoner, kraftdistribusjon, infrastruktur og hjelpesystemer.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utfører prosjektering og støttetjenester for prosjektering av ny ovnshall med 60 reduksjonsceller med tilhørende utstyr, kraner, kjøretøy, høyspentanlegg, likerettere, gassrensingsanlegg, materialhåndteringssystemer, anodeverksted, tekniske systemer

inkludert rør over og under bakken og generell infrastruktur. I tillegg til disse nye fasilitetene utføres det modifikasjonsarbeid på eksisterende bygninger, infrastruktur og utstyr for å imøtekomme utvidelsen. Prosjektet legger til rette for en mulig fremtidig utvidelse av ovnshallen til totalt 202 reduksjonsceller.

Multiconsult har videre bistått byggherren med oppfølging i byggefasen. Multiconsults medarbeidere har bidratt med kvalitetssikring av grunn, betong-, stål-, blikkenslager-, tømrer-, murer- og tekniske installasjonsarbeider. Andre viktige oppgaver har vært tekniske avklaringer mot utførende og byggeplasstilpasset prosjektering.

Multiconsult har videre bistått byggherren med kontraktsoppfølging, endringshåndtering, mengdeberegninger og sluttoppgjør.

Våre tjenester

 • Prosjektstyring
 • Detaljprosjektering
 • Klargjøring av anbudsmateriale
 • Byggeledelse
 • Dokumentasjon av ferdigstillelse
 • Oppfølging i byggefasen
 • Kvalitetsoppfølging
 • Tekniske avklaringer
 • Endringshåndtering
 • Byggeplasstilpasset prosjektering
 • Byggeledelse
 • Kontraktsoppfølging