1/4

Kjølespiral | Foto: Rune Hoggen

2/4

Nytt produksjonsanlegg for cheddar. Foto: Svenn-Erik Guddingsmo, Tine Verdal

3/4

Ventilasjonsanlegg for cheddarproduksjon med temperatur og luftfuktighetskontroll | Foto: Rune Hoggen

4/4

Kjølespiral med perforert tekstilkanal | Foto: Rune Hoggen

Prosjektering av VVS-anlegg – ny produksjonslinje cheddar

Tine Meieriet Verdal installerte nytt produksjonsanlegg for cheddar våren 2019. Produksjonen foregår i åpne kar, noe som stiller strenge krav til renhet, temperatur og fuktighet i lokalene. Multiconsult har prosjektert VVS-tekniske anlegg.

Prosjektet ble svært vellykket for kunden, og konsernsjefen i Tine sa følgende under åpningen av anlegget:

– Dere i Verdal er et bevis på hvordan vi skal gjøre det i TINE. Dette er et prosjekt i stjerneklasse, på vei mot world class.

Løsning av oppdrag

De største utfordringene med dette oppdraget var å få kartlagt varmekilder i produksjonslokaler og nedkjølingsrom. Hvilken temperatur har ostemassen når den kommer inn i produksjonslokalet, hvilken temperatur skal den ha når den er klar for kjøling/lagring, hva med solinnstråling og motordrifter osv. For å sikre et produkt med høy kvalitet må de klimatiske forholdene i lokalene være stabile og riktige. Ventilasjonsanlegget spiller derfor en sentral rolle i anlegget.

For nedkjøling av osten er det valgt en kjølespiral der osten går i plastkasser på transportbånd i en spiral opp, deretter over i en ny spiral som går ned. I senter av spiralen er det montert en perforert tekstilkanal som slipper kald luft på osten slik at den kjøles ned. Her var det viktig at lufthastigheten ikke var for høy samtidig som det var krav til god nedkjøling og enkel rengjøring. Perforert tekstilkanal ble derfor det naturlige valget.

Våre tjenester

  • Industrirådgiving
  • Prosjektering