Multiconsult Samferdsel vei prosjekt

1/4

Flyplassvegen | Foto: Lars Ivar Welle Nilssen

2/4

Kryss Harpefoss | 3D modell: Multiconsult

3/4

Fotomontasje (Langs E39 på Forus) | Fotomontasje: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei E6 Frya - Vinstra

4/4

E6 Frya - Vinstra | 3D modell: Multiconsult

Vei

Samferdsel generelt og vegbygging spesielt er blitt et stort satsningsområde i Norge de senere årene. Multiconsults kompetanse og kapasitet innen vei bidrar til å løse samfunnets utfordringer og behov innen et stadig økende marked.

Multiconsults Fagmiljø består av sivilingeniører, ingeniører og landskapsarkitekter med varierende bakgrunn, erfaring og kompetanseområder. Flere av de ansatte har tidligere arbeidserfaring fra Statens vegvesen, ulike kommuner samt fra andre rådgivende firma. Fagmiljøet har spisskompetanse på bruk av 3D-verktøy og bidrar aktivt til utvikling av arbeidsmetodikk og verktøybruk innen 3D-prosjektering. I tidlig fase bidrar Multiconsult med å finne gode løsninger for komplekse veg- og gateanlegg. I prosjekteringsfasen fokuseres det på å finne riktige utførelsesmetoder med tanke på sikker og rasjonell anleggsgjennomføring, miljøhensyn og riktig kvalitet i løsningsvalg.

Tverrfaglig prosjektering er en naturlig del av hverdagen. Gode rutiner for grensesnitthåndtering mellom de involverte disiplinene i et typisk vegprosjekt har derfor høyt fokus i Multiconsult. 3D-modeller er et naturlig verktøy for tverrfaglig kontroll og til å planlegge tverrfaglig gjennomføring.

Innenfor vegprosjektering arbeider Multiconsult hovedsakelig med store og komplekse prosjekt. Multiconsult er totalleverandør av komplette planer for vegutbygging, hvilket involverer mange disipliner.

Multiconsults tjenester omfatter:

  • Detalj-/reguleringsplan for veger, gater og plasser
  • Byggeplan og anbudsdokumenter for veg- og gateprosjektering og parkeringsanlegg
  • Byggeplan og anbudsdokumenter for serviceanlegg
  • Kostnadsoverslag
  • Usikkerhetsanalyser
  • Oppfølging i byggetiden
  • Byggeledelse
  • Trafikkstøy