Multiconsult Samferdsel vei prosjekt

1/3

Flyplassvegen | Foto: Lars Ivar Welle Nilssen, Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei Flyplassvegen - Bergen - Birkelandskrysset

2/3

Birkelandskrysset | Foto: Multiconsult

3/3

2-felt sykkel- og gangveg | Foto: L.I. Welle Nilssen, Multiconsult

Rv. 580 Flyplassvegen

Rådalskrysset – Lilandsvegen

Prosjekt 1: Etablering av 4-felts veg med gjennomgående kollektivfelt og GSveg fra Rådalskrysset til Birkelandskrysset (3,5 km). Ombygging av 3 kryss til rundkjøringer. Bygging av 2 gangbroer og 1 undergang. Etablering av ny hovedvannledning.

Prosjekt 2: Etablering av 2-felts veg med GS-veg fra Kokstadkrysset til Lilandsvegen (1,5 km). Konstruksjon av bekkekulvert under vegen. Etablering av ny hovedvannledning og fjernvarmeledning på strekningen.

Løsning av oppdraget

 • Byggeplanarbeidet ble fra starten utført av en tverrfaglig gruppe bestående av vegplanleggere, OVplanlegger, konstruksjonsplanlegger og landskapsarkitekt
 • Alle fag har deltatt på befaringer
 • Tverrfaglige internmøte ble avholdtjevnlig
 • Koordinering mellom de ulike fagene har vert utført både ved hjelp av 2D-tegninger og 3D-modell
 • Konkurransegrunnlag ble utarbeidet parallelt med byggeplanen
 • Anleggsoppfølging og deltakelse på byggemøter i byggefasen
 • Fortløpende revisjon av tegninger og data

Våre tjenester

 • Vegprosjektering
 • Landskapsplaner
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • Prosjektering vannledning
 • Prosjektering av bruer, murer og kulverter
 • Støyvurderinger med forslag til tiltak
 • 3D-visualisering
 • Konkurransegrunnlag
 •  Koordinering prosjektering av vannledning, fjernvarme, kabler og belysning
 • Anleggsoppfølging
 • Deltakelse i byggemøter
 • Tilstandsvurderinger av hus
 • Rystelsesmålinger