Hvordan bedre avfallshåndteringen i flyktningleirer?

Sammen med tre andre norske ingeniører har Sabina Syed fra Multiconsult vurdert hvordan avfallshåndteringen i to flyktningleirer i Jordan kan løses på en god…

05-03-2019

Havnedesign med store framtidsmuligheter

En ny storhavn i Kirkenes kan gi rom for både vertfsindustri, forsyningsbase, bulkhavn og containerhavn med jernbane, i tillegg til offentlig havn. Multiconsult har…

01-03-2019

Bedre forståelse med 3-dimensjonale reguleringsplaner

Multiconsult utforsker nå hvordan reguleringsplaner kan visualiseres 3-dimensjonalt ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å gi bedre innsikt og forståelse av volum, omfang…

18-02-2019

Enova-midler til innovativt energikonsept

Enova har tildelt 35 millioner kroner til utvikling av et nytt energikonsept i en bydel i Fredrikstad. Multiconsult er en av aktørene i prosjektet.

14-02-2019

Starter planlegging av Fjordbyen Lierstranda

Eidos Eiendomsutvikling har tildelt oppdraget med områderegulering av den nye Fjordbyen på Lierstranda til en gruppering bestående av LINK arkitektur, Multiconsult og WSP Norge.…

04-02-2019

Debatt om fremtidens Hønefoss

I desember satt Multiconsult fokus på hvilke faktorer som skaper fremtidsrettede byer. Hønefoss er en av byene som nå tar debatten om fremtidens byutvikling,…

30-01-2019

Vet du hva som skal til for å skape bærekraftige byer og samfunn?

Multiconsult ser etter deg som vet hva som skal til for å utvikle gode steder der både mennesker og næringsliv vil blomstre over tid.

11-01-2019

Multiconsult jakter 38 nye ingeniører til milliardprosjekt

E6 Ranheim–Værnes får firefelts motorvei. Totalrammen for entreprisen er på fire milliarder kroner, og Multiconsults andel av arbeidene utgjør foreløpig rundt 200 millioner kroner.…

27-12-2018

Klart for nytt Hurtigrutemuseum

Både LINK arkitektur og Multiconsult fortsetter arbeidet med å prosjektere nytt Hurtigrutemuseum på Stokmarknes. PEAB bygger museet som skal stå ferdig i 2020.

21-12-2018