Rune Winther, Eirik Bjørnstad og Kristoffer Slåen Henriksen avholdt webinaret.

Spennende webinar om smartbygg

Smartbygg er et svært aktuelt tema i bransjen, og nylig ble et av Europas smarteste bygg tatt i bruk i Oslo. Mandag 27. april gjennomgikk Multiconsults eksperter smartbygg i et webinar.

28. april 2020
Cato A. Mørk

På seminaret tok Rune Winther for seg planlegging av smartbygg, mens Eirik Bjørnstad gjennomgikk løsninger og konseptet for Karvesvingen 5, ett av Europas smarteste bygg.

– Webinaret ble en stor suksess og hele 85 interne og eksterne deltakere fikk med seg god kunnskap om smartbygg og innføring av smartfunksjoner i bygg, sier seksjonsleder Kristoffer Slåen Henriksen i Multiconsult.

Et smartbygg er et bygg som optimaliserer et byggs ressurser og krever minimal menneskelig styring.

– Smarte bygg vil kunne fungere bedre enn konvensjonelle bygg. Og dette potensialet må vi utnytte. Samtidig handler det om bærekraft, vi må redusere forbruk av ressurser ved å optimalisere ressursstyringen, påpekte Rune Winther, leder for utvikling av digitale produkter i Multiconsult.

Europas smarteste

Nybygget Karvesvingen 5 blir regnet som et av Europas smarteste bygg. Smartbyggrådgiver Eirik Bjørnstad gjennomgikk løsninger og teknologi som er brukt i bygget.

– Det har vært utrolig spennende å jobbe med smartbygget Karvesvingen 5. Læringskurven har selvfølgelig vært bratt, men prosjektet har blitt en suksess og gitt oss mange viktige erfaringer som vi tar med oss videre til de neste byggene vi skal være med å gjøre smarte, sier smartbyggrådgiver Eirik Bjørnstad i Multiconsult.