1/3

Smartbygget Karvesvingen 5 tilbyr smart teknologi og gode løsninger for de ansatte | Foto: Daniel jacobsen

2/3

Smartbygget Karvesvingen 5 | Foto: Dmitry Tkachenko

3/3

En egen app er utviklet for smartbygget Karvesvingen 5 | Foto: Daniel jacobsen.

Nytt kontorbygg blant Europas fremste smartbygg

Smartbygget Karvesvingen 5 i Oslo skal stimulere de ansatte til å jobbe smartere og mer effektivt ved bruk av teknologi og gode løsninger. Adgang, belysning og praktiske gjøremål er blant funksjonene de ansatte styrer, og bygget selv optimaliserer driften ved bruk av avansert dataanalyse. Nå er bygget, som er ett av de fremste smartbyggene i Europa, tatt i bruk. Multiconsult er smartbyggrådgiver.

3. mars 2020
Cato A. Mørk

I slutten av februar flyttet IT-selskapet ATEA inn i Karvesvingen 5, sammen med flere andre teknologiselskaper. Kontorbygget er energieffektivt og har moderne løsninger og design. Det som imidlertid skiller Karvesvingen 5 fra andre bygg er smartfunksjonene som er utviklet for bygget.

– Enkelt forklart sammenkobler vi de tekniske systemene og bruker sensorteknologi. De gode opplevelsene skal skape en positiv jobbhverdag som forhåpentligvis fører til større effektivitet og økt tilfredshet, sier Jørgen Christoffer Flaa i Höegh Eiendom, som sammen med AF Gruppen har utviklet bygget, med Multiconsult som smartbyggrådgiver.

Flaa forteller at de ansatte styrer mye av sin kontorhverdag gjennom smarttelefonen og en egen app, blant annet når det gjelder adgang, heisbestilling, lys, møteromsbooking og hvor de skal ha sin arbeidsplass. Samtidig analyserer og bruker bygget innsamlet data for å tilpasse og justere lys, klima og energibruk.

Løsningene og datarkitekturen i bygget er så unike at det finnes få tilsvarende prosjekter i Europa.

– Det finnes mange bygg med smarte enkeltsystemer. I dette bygget er imidlertid dataen samlet inn i en dataplattform, og det er få, om noen andre bygg i Europa som kan vise til tilsvarende løsninger, sier Jørgen Christoffer Flaa.

Fremtidsrettede løsninger

IT-selskapet ATEA har vært teknologileverandør i byggeprosjektet, og er samtidig den største leietakeren.

– Som et teknologiselskap er vi svært glade for at vi nå “bor” i et smartbygg. Bygget er et utstillingsvindu for smartteknologien vi leverer til våre kunder, samtidig som den skaper en bedre arbeidshverdag for våre medarbeidere, sier Michael Jacobs, adm. dir. i ATEA Norge.

Han understreker at dataplattformen i bygget er helt unik og gjør det mulig å tilby intelligente tjenester til alle brukerne av bygget.

Nyvinnende i eiendomsbransjen

Nye smartbygg er en stor endring for eiendomsbransjen og Höegh Eiendom har jobbet langsiktig for å få på plass løsningene som gjør bygget i Karvesvingen til Europas smarteste bygg.

– Vi tror at data fra bygget i Karvesvingen 5 vil gi oss utvidet innsikt i hvordan et kontorbygg faktisk utnyttes. Denne innsikten ønsker vi å ta med oss videre for å skape tilpassede og fremtidsrettede kontorlokaler for våre kunder, sier Jørgen Christoffer Flaa i Höegh Eiendom.

Løsninger som er tilpasset brukerne er avgjørende for at et smartbygg blir vellykket, noe som krever god planlegging og oppfølging i byggeperioden.

– Det er viktig at bygningene våre skaper gode rammer for brukerne og at teknologiske løsninger tilfredsstiller både brukere og eiere, samtidig som de fungerer i praksis i et livsløpsperspektiv. Smartbygget Karvesvingen 5 viser hva som faktisk er mulig å få til på en god og brukervennlig måte. Som rådgivere for byggeprosjekter vil vi selvfølgelig ta med denne kunnskapen i utviklingen av nye og fremtidsrettede bygg, sier konsernsjef Grethe Bergly i rådgivningselskapet Multiconsult, som har vært smartbyggrådgiver i prosjektet.

Fakta om bygget:

  • Karvesvingen 5 har 11 etasjer, ca. 18.000 m2 og rundt 1000 smarte arbeidsplasser.
  • Bygget har nærmere 6.000 sensorer for bla. å måle tilstedeværelse, temperatur og bevegelse.
  • Lysarmaturene er datakablet og utstyrt med sensorer for temperatur og tilstedeværelse.
  • Wifi-punkter har innebygd bluetooth- og zigbeeantenner, som gir et heldekkende IoT-nettverk.
  • Adgang, heisstyring og lysstyring gjøres via Smarttelefon. Også andre funksjoner styres via apper.
  • En dataplattform er utviklet spesielt for dette prosjektet og henter informasjon fra byggsystemer og sensorer, samtidig som den styrer blant annet ventilasjon og energiforbruk.
  • Bygget sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent og skal oppnå passivhusstandard og Energiklasse A.
  • Höegh Eiendom eier bygget sammen med AF Gruppen, Multiconsult er smartbyggrådgiver og LOF Arkitekter AS har utformet bygget. Scenario er interiørarkitekt.
  • Leietakere er blant annet IT-selskapet ATEA, Schindler, Signify / Phillips, Brother, Com4, Ö mfl.