Representanter fra de involverte partene samlet til markeringen av sluttførelsen av det fireårige prosjektet. | Foto: Multiconsult

Suksessfull modernisering av Zanzibars energisektor

I januar ble det fireårige Zanzibar Energy Sector Support Project avsluttet. Multiconsult har vært implementeringskonsulenter og bidratt til utviklingen av en bærekraftig energisektor på Zanzibar.

13. februar 2020

Prosjektet har vært en stor suksess og bidratt til en økonomisk snuoperasjon av Zanzibar Electricity Corporation (ZECO), og støttet sektorreformer som åpner for private investeringer i fornybar energi på øyene. Det er også utviklet reguleringsmessige og politiske rammer og kapasitet både i departementet som er ansvarlig for energi, og hos Zanzibars reguleringsmyndighet for energisektoren (ZURA).

Modernisering av energisektoren Zanzibar

I løpet av de siste fire årene er et underskudd på 0,6 milliarder Tsh snudd til et overskudd på 15,4 milliarder Tsh for energiselskapet i Zanzibar, ZECO. Dette er et resultat av økt driftseffektivitet og forbedrede inntekter gjennom innstallering av forhåndsbetalte elektriske energimålere. Kulturelle endringer måtte også gjennomføres for å gjøre ZURA til et mer kundesentrisk selskap.

Prosjektet har også utviklet nye retningslinjer og regelverk for sektoren. Det ble gjort gjennom utarbeidelse av ny energipolitikk, forskrifter for lisensiering og strukturering av kraftpriser, i tillegg til en ny energilov og en kostnadsstudie for ZECO. For å sikre bærekraftsaspektet, ble det gjennomført mer enn 1900 dagers opplæring i et bredt felt av relevante temaer for ansatte i ZURA, ZECO og energiministeriet.

Langsiktig forpliktelse

Mer enn 30 eksperter fra Multiconsult med kompetanse innen kraftsystemer, energiforskrifter, politikk og styring, miljø, kraftselskaper, solcelleanlegg (PV) og lovgivning, har bidratt med teknisk assistanse og kapasitetsbygging.

– Vi i Multiconsult er utrolig stolte av de resultatene som våre kolleger i energidepartementet i Zanzibar, samt ZURA og ZECO, har klart å levere til Zanzibar de siste fire årene. Ekte kapasitetsbygging er en langsiktig forpliktelse, og dette prosjektet er et bevis på at det fungerer, sier Ingar Flatlandsmo, som har vært Multiconsult prosjektleder i Zanzibar.

– Med en ny energipolitikk og energilov, et mer effektivt og kompetent kraftselskap og en fullt operativ og kompetansedrevet reguleringsmyndighet for energisektoren, er vi nå bedre forberedt på energiframtiden, sa Ali Khalil Mirza, permanent sekretær ved Lands-, bolig-, vann- og energidepartementet under en høytidelig seremoni som markerte avslutningen på prosjektet.