Reignard Tan og Alisa Lydia Machner | Foto: Sindre Sverdrup Strand/Byggeindustrien

FoU-pris til Reignard Tan

Reignard Tan ble tildelt betongforeningens Forsknings- og utviklingspris 23. oktober, sammen med Alisa Lydia Machner.

23. oktober 2019

Norsk Betongforening hadde mange gode kandidater til FoU-prisen 2019, og valgte å dele den ut til to personer. De to forskerne mottok prisen under Norsk Betongdag 2019. FoU-prisen er et stipend på 25.000 kroner som skal nyttes til en faglig reise.

– Det er en stor ære å bli tildelt denne prisen, og det er svært hyggelig å få oppmerksomhet for et stykke arbeid jeg selv er stolt av. Når det er sagt er dette en pris jeg deler med gode veiledere og kollegaer både i Multiconsult og på NTNU. Jeg må også anerkjenne linjeledere som har vist meg tillit og støtte i prosjektet. Jeg ser videre frem til å benytte kompetansen til fremtidige prosjekter og ikke minst til å lære enda mer fra dyktige kollegaer i selskapet, sier Reignard Tan.

Reignard Tan forsvarte i mai 2019 sin doktoravhandling på instituttet for konstruksjonsteknikk på NTNU om rissviddeberegninger og dimensjonering av stor-skala betongkonstruksjoner for bruksgrensetilstand. Han jobber til daglig i Multiconsult.

Alisa Lydia Machner forsvarte i 2018 sin PhD-avhandling utført ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU, hvor hun også er ansatt som postdoc.

Les mer om doktorgradsarbeidet.