Reignard Tan med doktorgrad om betongkonstruksjoner

1/2

Reignard Tan med doktorgrad om betongkonstruksjoner.

2/2

I slutten av mai forsvarte Reignard Tan sin doktoravhandling ved NTNU.

Reignard Tan med doktorgrad om betongkonstruksjoner

I slutten av mai forsvarte Reignard Tan sin doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om beregninger og dimensjonering av stor-skala betongkonstruksjoner.

24. juni 2019

– Forskningen har hovedsakelig gått ut på å forbedre beregninger av sprekkdannelser på overflaten av betongkonstruksjoner, som eksempelvis samferdselskonstruksjoner, dammer og olje- og gass installasjoner. Å ha god kontroll på opprissing er generelt viktig for å sikre at konstruksjonens levetid, funksjonalitet og estetikk ivaretas, sier Reignard Tan, som til daglig jobber i Multiconsult.

Formålet med forskningsprosjektet har vært å utvikle en beregningsmodell som generelt kan benyttes til bruksgrensedimensjonering av alle typer betongkonstruksjoner. Forskningen er en del av Statens vegvesens forskningsprosjekt Ferjefri E39, der det planlegges for flere stor-skala betongkonstruksjoner i fjordkrysningene.

– I arbeidet har jeg fått viktige input fra offshore-fagmiljøet i Multiconsult som har jobbet med dimensjonering av betongkonstruksjoner over flere tiår. Dette har vært med på å legge føringer i forskningsarbeidet, der vi har hatt et spesielt fokus på at forskningen skal kunne anvendes i praksis. Nå jobbes det blant annet med å få implementert den utviklede beregningsmetoden i designfasen for betongkonstruksjoner som blir planlagt på Ferjefri E39, sier Reignard.

Han forteller at arbeidet har fått oppmerksomhet i flere miljøer, i Norge og i utlandet.

– Reignard har vist et stort engasjement gjennom doktorgradsarbeidet. Resultatet er økt kunnskap ved beregninger av store betongkonstruksjoner, noe som vil komme til nytte i flere av Multiconsults oppdrag. Reignard sin kunnskap vil være viktig for mange av våre offshore- og samferdselsoppdrag, påpeker seksjonsleder Kjetil Slåttedalen i Multiconsult.