Nordic-African Business Summit», Nordens største næringslivskonferanse med fokus på afrikanske markeder

Fra Zanzibar til Multiconsult for å lære

En delegasjon fra energibransjen i Zanzibar har vært i Oslo for å lære om det norske og nordiske kraftsystemet. Besøket ble arrangert av Multiconsult som ledd i «Zanzibar Energy Sector Support Project».

16. oktober 2019

Departementsråd Ali Khalil Hassan Mirza og direktør for Energi og naturressurser Mohammed Abdulla Mohammed holdt et møte med Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly på Multiconsults kontorer i Oslo.

– Det er med stor glede vi ønsker denne viktige delegasjonen velkommen. Multiconsult har jobbet med fornybar energi i Zanzibar i over 20 år, og vi er stolte av å kunne bidra til utbygging av ren, fornybar energi i Zanzibar og Øst-Afrikaregionen, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Diskuterte muligheter med næringsliv og kommune

Under sitt Norgesbesøk møtte delegasjonen NVE-direktør Kjetil Lund og representanter for Hafslund og Oslo kommune, for å diskutere energirelaterte spørsmål, som det norske kraftmarkedet og reguleringsmyndighetens rolle. De hadde også møter med Utenriksdepartementet og Norad, for å snakke om de siste fremskrittene i energisektoren i Zanzibar.

8. oktober deltok de to delegatene på «Nordic-African Business Summit», Nordens største næringslivskonferanse med fokus på afrikanske markeder, der Mirza blant annet deltok i en rundbordssamtale om energisektoren i Afrika.

– Vi er meget takknemlige for den store støtten vi har fått fra den svenske regjeringen og Multiconsult, i forbindelse med utbyggingen av morgendagens bærekraftige energisektor, sier Mirza.

Kun halvparten har elektrisitet

I tillegg fant delegasjonen tid til diskusjoner med flere av Multiconsults eksperter om de viktige utfordringene kraftsektoren i Zanzibar står overfor. Kun halvparten av husholdningene i Zanzibar har tilgang til elektrisitet og etterspørselen etter energi stiger kraftig. I dag leveres all nettkraft på Zanzibar gjennom undersjøiske kabler fra Tanzanias fastland, men regjeringen har nå påbegynt en prosess for å stimulere privat investering i solkraft.

– Vi er stolte over hvordan Multiconsult, gjennom ZESS og en rekke andre prosjekter over flere tiår, har bidratt til en betydelig fremgang på Zanzibar, sier Ingar Flatlandsmo, seniorrådgiver for Energi i Multiconsult og prosjektleder for ZESS.

Ny lovgivning og styrke sektoren

Multiconsult ble tildelt «Zanzibar Energy Sector Support Project» i 2016. Prosjektet, finansiert av det svenske bistandsdirektoratet SIDA, har som hensikt å utvikle ny lovgivning. Samtidig skal det styrke ledelse, systemer og planlegging hos ministeriet og det statseide kraftselskapet Zanzibar Electricity Corporation (ZECO). Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2019. Multiconsult har tidligere vært byggherrens representant for den undersjøiske kabelen mellom Tanzanias fastland og Pemba, den nordligste øya i øygruppen Zanzibar.