Heder til Svein Bjørberg

Svein Bjørberg ble torsdag 31. august hedret for standardiseringsarbeid innen bygg og eiendom. Standard Norge delte ut utmerkelsene til Svein og tre andre i…

04-09-2023

Best på bane

I ekstrajobben som t-banefører i studietiden ble Sam Pawar (38) fascinert av banesystemer. Siden har karrieren gått på skinner.

12-07-2023

Bistår i kvikkleireskred i Flatanger

Multiconsult bistår Trøndelag fylkeskommune i håndteringen av kvikkleireskredet i Flatanger i mars.

28-04-2023

Prosjekterer nye Oslo-sykehus

Helse Sør-Øst RHF har innløst opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase i avtalen med Multiconsult Norge AS og samarbeidspartnere i Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet.…

29-03-2023

Årsrapport for 2022

Multiconsults Årsrapport for 2022 ble offentliggjort 16. mars. I sin innledning legger konsernsjef Grethe Bergly vekt på at selskapet har levert gode resultater for…

17-03-2023

Baneseminaret 2023

Det er med stor glede vi inviterer kunder og samarbeidspartnere til Multiconsults Baneseminar onsdag 22. mars på MUNCH. Temaet i år er stasjonenes plassering…

12-02-2023

Vil redusere naturinngrep med nytt verktøy

Arealbeslag og naturinngrep er konsekvenser av svært mange utbyggingsprosjekter, og bransjen mangler verktøy som kvantifiserer tap av natur. Multiconsult utvikler nå et verktøy som…

19-12-2022

Forprosjektet for Nye Rikshospitalet er ferdigstilt

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå overlevert forprosjektrapport for Nye Rikshospitalet, sammen med rapporten for Nye Aker. Rapporten vil være grunnlag for en…

19-10-2022

Nå er det lønnsomt å energi-oppgradere

Høye energipriser og den planlagte energitilskuddsordningen gjør det lønnsomt å planlegge og gjennomføre energioppgradering i bygg og eiendom. Multiconsult kan hjelpe til med kartlegging,…

29-09-2022

Samarbeider med Empower New Energy

Empower New Energy og Multiconsult samarbeider for å utvikle mer distribuert solenergi i Afrika.

16-09-2022