Anbefaler garantisatsing for fornybar energi i utviklingsland

Multiconsult har vurdert en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland for Utenriksdepartementet (UD). I rapporten anbefales det at Norge tar initiativ til en bred…

22-10-2019

Skal prosjekterer utbedring av dam i Nordland

Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland. Arbeidet utføres på oppdrag av Indre Salten Energi Produksjon AS.

17-10-2019

Fra Zanzibar til Multiconsult for å lære

En delegasjon fra energibransjen i Zanzibar har vært i Oslo for å lære om det norske og nordiske kraftsystemet. Besøket ble arrangert av Multiconsult…

16-10-2019

Vil samstemme krav til modellbasert prosjektering og drift

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har etablert et prosjekt for å samstemme krav til modellbasert prosjektering og forvaltning, drift og vedlikehold. Mandag 14. oktober var…

14-10-2019

Kraftig vekst i fornybarnæringen

Den norske næringen for fornybar energi vokste sterkt i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft, viser en fersk rapport utarbeidet…

10-10-2019

Roan vindpark, mai 2019