Sotra Link er vinner av OPS-kontrakten på Sotrasambandet

Konstellasjonen Sotra Link er tildelt prosjektet med å bygge og drifte det nye Sotrasambandet mellom Bergen og Øygarden. Multiconsult har vært sentral i prosjekteringsarbeidet…

07-09-2021

Erichsen & Horgen blir del av Multiconsult

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkl. datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere. Med oppkjøpet tar Multiconsult et nytt…

09-07-2021

Must Fornybar energi 2020

Helga Løset Skodjereite (Civil and environmental engineering) | Guido Cimadamore-Werthein (Economics and business administration) | Håvard Næss (Mechanical engineering) | Lars Falsen Habostad (Energy…

28-09-2020

Ombruk og energiproduksjon sentralt i skolerehabilitering

På Sofienberg i Oslo får et skolebygg fra 1970 nye fasader med solenergiproduksjon og lavt energiforbruk. Materialer som tas ut i forbindelse med rehabiliteringen…

10-09-2020

Samferdselsministeren åpnet delstrekning på Sykkelstamveien

I dag åpnet samferdselsminister, fylkesordfører og ordfører i Stavanger den første delen av sykkelstamveien. Delstrekningen på 3,8 km går langs E39 fra Asser Jåttens…

02-09-2020

Kastanjetrær som grønn infrastruktur

Bymiljøetaten rehabilitere nylig kastanjealléen i Bygdøy Allé. Ny metodikk ligger bak plantingen av ti trær, som kan etablere en ny standard innen overvannshåndtering i…

27-08-2020

Nok et sterkt kvartal for Multiconsult

Multiconsult leverer nok et sterkt kvartal og får det beste halvårsresultat siden børsintroduksjon i 2015. Konsernsjef Grethe Bergly mener vi begynner å se resultatene…

26-08-2020

Eirik Wærner godkjent som RIFs første miljørådgiver

Nå har RIF opprettet godkjenningsområde også for miljørådgivere, RIM. Eirik Wærner i Multiconsult er den første rådgiveren som godkjennes av bransjeorganisasjonen.

17-06-2020

Multiconsult skal prosjektere utbyggingen av Granåsen idrettspark

Trondheim kommune har valgt NCC med Multiconsult som prosjekterende for fase to av utbyggingen av idrettsanlegget på Granåsen. Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise.

12-06-2020

Planlegger fremtidens endeholdeplasser for elbusser

Kollektivselskapet Ruter har som ambisjon å øke antall elektriske busser i Oslo og deler av Viken. Multiconsult planlegger nå løsninger for hurtiglading på en…

26-05-2020