Bru i Vestland fylkeskommune | Illustrasjonsfoto: Andreas K. Johannsen

Øker trafikksikkerheten på bruer i Vestland fylkeskommune

I Vestland fylkeskommune skal fire bruer igjennom omfattende vedlikehold for å øke trafikksikkerheten og levetiden. Prosjektet tar i bruk to innovative løsninger innen bruvedlikehold, og er støttet av Innovasjon Norge.

22. juni 2022
Emilie Mejlænder

Det er Module Solutions & Systems og Multiconsult som skal prosjektere og levere de nye løsningene for bruvedlikehold til Vestland fylkeskommune. Det skal prosjekteres to konsepter hvor det ene, SUREbridge, forsterker det eksisterende betongdekket med et tynt komposittdekke. Det andre konseptet erstatter eksisterende brudekke i betong med komposittdekke på stålbjelkebruer.

Begge løsningene har som mål å gi økt trafikksikkerhet, forlenge levetid, gi kortere installasjonstid, lavere vedlikeholdskostnader og ikke minst økt gjenbruk av eksisterende bruer.

Øker trafikksikkerheten

Prosjektet omfatter fire bruer i Vestland. De nye komposittdekkene skal forsterke bruene slik at en både kan sikre overbygningen mot vann og saltpåkjenning, samtidig som en oppnår ønsket bæreevne. I tillegg vil en få mulighet til å feste inn godkjent brurekkverk som vil føre til stor forbedring i trafikksikkerheten ved de aktuelle bruene.

«Det handler om å ta vare på det vi har, og samtidig ta i bruk nye materialer for å opprettholde bæreevnen, trafikksikkerheten og forlenge levetiden. En utsetter på den måten å måtte rive og bygge nytt. Dette er bærekraft i praksis», sier oppdragsleder Stian Persson hos Multiconsult. «Det er veldig kjekt å få anledningen til å samarbeide med en såpass fremoverlent oppdragsgiver som Vestland fylkeskommune som er genuint opptatt av å finne nye løsninger på gamle problemer».

Mer vei for pengene

Prosjektet har som mål å teste ut om erstatning av betong med komposittmateriale kan bidra til å redusere kostnadene for bruvedlikehold.
Dagens løsninger med bruk av betongdekker krever omfattende vedlikehold på grunn av kloridinntrenging og frostskader som kan føre til korrosjon på armering og betongskader. Ved bruk av kompositt vil en ikke få dette problemet på brudekket.

Prosjektet har også mål om å redusere klimagassutslipp da en kan «holde liv» i eksisterende bruer lenger når en kan utsette utskiftning av gamle bruer med nye. Dette blir en direkte bidragsyter til de nasjonale målsetningene om mer vei for pengene og reduksjon i klimagassutslipp.

Tilnærmet vedlikeholdsfritt

Komposittmaterialet som brukes for brudekkene er en polymermatrise forsterket med glassfiber, ofte omtalt som FRP (Fibre Reinforced Polymer). Materialet er så å si vedlikeholdsfritt og vil kunne forlenge levetiden til aldrende bruer betraktelig uten at underbygningen må skiftes ut eller forsterkes. Konseptene fører også til at stengetid på veien i noen tilfeller kan bli redusert i anleggsperioden. Det er svært gunstig da mange fylkesveier er smale og ikke har omkjøringsmuligheter.
Prosjektet er i detaljprosjekteringsfasen og bruene skal etter planen være utført i løpet av 2023.