Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult | Foto: Sverre Christian Jarild

Sterkt første halvår for Multiconsult

Multiconsult kan vise til et godt resultat i andre kvartal 2022. Selskapet leverte et resultat (EBITA) på 74,7 millioner kroner, tilvarende en EBITA-margin på 7,1 prosent. Dette bidrar til et rekordhøyt resultat for første halvår på 243,9 millioner kroner, tilsvarende en EBITA-margin på 11,2 prosent.

17. august 2022
Emilie Mejlænder

– Vi har en god start på 2022 med gode resultater, godt salg og omsetningsøkning. Første halvår har vært preget av et marked med høy aktivitet og vi opplever at vår kompetanse er attraktiv. Det gleder meg å se at vi er i stand til å løse markedets mest komplekse prosjekter og vi leverer gode løsninger som hjelper våre kunder i overgangen til en mer bærekraftig fremtid, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Høy aktivitet og godt salg
Selv om det er variasjoner, opplever Multiconsult et stort trykk i de fleste delene av selskapet. Netto omsetning for andre kvartal er 1,05 milliarder kroner, noe som er 6,2 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021. Netto omsetning første halvår er 2,19 milliarder kroner, noe som er 11,2 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021.

Driftsresultatet (EBITA) for andre kvartal er noe lavere enn for samme kvartal i fjor. Dette skyldes i all hovedsak færre arbeidsdager og noe økte kostnader i forbindelse med normalisering etter Covid-19. Ser man Q1 og Q2 samlet leverer selskapet et driftsresultat som er nærmere 30 millioner kroner høyere enn første halvår 2021.

Godt salg i første halvår gir selskapet en solid ordrereserve ved utgangen av andre kvartal. Multiconsults har en sterk posisjon i flere forretningsområder, noe som gjør at selskapet er godt rustet i et usikkert marked. Dette gir Multiconsult et godt grunnlag for å håndtere usikkert makrobilde, så vel som usikkerhet i bransjen.

– Vi har en balansert portefølje og er godt rustet til å vinne nye prosjekter, Vi er godt posisjonert til å levere på våre strategiske ambisjoner og langsiktig lønnsom vekst, sier Bergly.

CONSOLIDATED KEY FIGURES

 Amounts in NOK million (except EPS and percentage) Q2 2022Q2 2021H1 2022H1 2021
Financial    
Net operating revenues1 048.5 986.82 186.6 1 965.9
Employee benefit expenses790.7 717.31 582.2 1 450.0
Other operating expenses132.7 107.2 259.3 206.9
EBITA74.7 114.6 243.9 213,1
EBITA margin7.1 %11.6 %11.2 %10,8 %
Reported profit for the period57.8 78.1 179.4 144.7
Earnings per share (EPS)2.112.906.555.37
Operational    
Order intake1 224 1 0802 691 2 461
Order backlog3 521 3 5133 521 3 513
Billing ratio71.9 %72.0 %71.6 %71.6 %
Number of employees3 249 2 927 3 249 2 927