1/2

Lenser gjøres klar for utlegging. Foto. Multiconsult

2/2

Lenser er lagt ut for å hindre spredning av olje og diesel i havnebassenget. Foto: Multiconsult

Kunne ikke hindre at borebåt sank

Multiconsults borebåt Bore Cat fikk kjenne på de enorme kreftene fra stormen som herjet Vestlandet natt til 30. januar. Båten fikk problemer med fortøyningen ut over kvelden og slet seg. Før man fikk kontroll over båten hadde den fått hull i skroget. Tross iherdig innsats lykkes man ikke å holde båten flytende.

30. januar 2022

Multiconsult fikk beskjed kvelden 29. januar om at Bore Cat hadde problemer med fortøyningen mens den lå til kai i Vågen i Stavanger. Selv om båten ble ytterligere sikret var det ikke nok til å hindre at båten senere på kvelden slet seg og i en periode var det fare for at båten skulle blåse på land. Redningsetater på stedet lykkes å få kontroll over båten og sikret fortøyningen, men da hadde båten allerede fått store skader på skroget.

– Dette har vært en dramatisk situasjon og vi har hatt medarbeidere som har arbeidet i tett dialog med redningsetater og havnevesen gjennom hele natten. Vårt primære mål var å holde båten flytende, men måtte etter hvert innse at skadene på båten var så store at vi ikke ville lykkes med dette. Hensynet til personsikkerhet har vært avgjørende i alle beslutninger underveis i redningsarbeidet, sier Leif Olav Bogen, konserndirektør Regioner Norge i Multiconsult.

Vil hindre eventuelle naturskader
Multiconsult bistår brannvesen og havnevesen i arbeidet med å hindre spredning fra olje- og diesellekkasjer i havnebassenget.

Så fort vi innså at vi ikke kunne holde båten flytende har vi prioritert arbeidet med å unngå at det skal spres olje og diesel fra båten og ut i havnebassenget. Det er brannvesenet som leder dette arbeidet og vi bistår der det er ønskelig. I en utfordrende situasjon vil jeg takke både redningsetater og havnevesenet for det samarbeidet vi har opplevd gjennom natten, sier Bogen.

Stor intern innsats
Så fort Multiconsult ble gjort oppmerksomhet med utfordringene med Bore Cat har en rekke medarbeidere fra både Multiconsults forretningsenheter i Nord og Sør har vært involvert i håndteringen av hendelsen gjennom. Det har hele tiden vært en god kontakt med de offentlige redningsetatene og havnevesenet slik at egen innsats er koordinert med disse.

Akutt håndtering det viktigste nå
Multiconsult hadde en medarbeider på båten sent lørdag kveld og han kunne se at båten hadde fått hull i skroget. Hvor omfattende skadene er og om det er mulig å få båten i normal drift igjen kan man ikke si noe om før båten er hevet og kommet i dokk. Foreløpig har all innsats vært konsentrert i å håndtere den akutte situasjonen og bistår redningsetatene der det er ønskelig.