1/3

Nå er det lønnsomt å planlegge og gjennomføre energioppgradering i bygg og eiendom | Foto: multiconsult

2/3

Fagdirektør Ida Bryn

3/3

Nå er det lønnsomt å planlegge og gjennomføre energioppgradering i bygg og eiendom | Foto: Dreamnordno/Adobe stock

Nå er det lønnsomt å energi-oppgradere

Høye energipriser og den planlagte energitilskuddsordningen gjør det lønnsomt å planlegge og gjennomføre energioppgradering i bygg og eiendom. Multiconsult kan hjelpe til med kartlegging, lønnsomhetsvurdering og gjennomføring av tiltak.

29. september 2022
Cato A. Mørk

Nylig presenterte Regjeringen sin energitilskuddsordning til bedrifter som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode. Ordningen innebærer at bedrifter får støtte dersom de gjennomfører energikartlegging, og denne støtten kan økes dersom bedriften også gjennomfører energitiltak. Ordningen er søknadsbasert, vil administreres av Enova, og må besluttes av Stortinget.

– Dagens priser gjør at mange tiltak er innspart på svært kort tid. Det som er viktig er at hver bedrift selv vurderer hva som er mest lønnsomt i sin virksomhet. En forutsetning for å lykkes med reduserte energikostnader er alltid å starte med en god kartlegging av dagens situasjon og å finne de gode tiltakene som gir lønnsomhet for bedriftene. Det er avgjørende å velge en strategi der en starter med å redusere energibehovet, deretter løsninger med energigjenvinning og til sist vurderer lokal energiproduksjon, sier fagdirektør Ida Bryn i Multiconsult.

Kortere tilbakebetalingstid
Uavhengig av om regjeringens strømstøttepakke for bedrifter blir vedtatt, så er energiprisene nå på et slikt nivå at gjennomføring av energioppgraderingstiltak har en vesentlig kortere tilbakebetalingstid enn tidligere.

– Energioppgradering vil følgelig både være mer lønnsomt enn tidligere, samt bidra til den grønne omstillingen. Riktig prioritering og gjennomførte tiltak kan også gi bedre inneklima og bidra til at din virksomhet i større grad oppfyller krav i EU-taksonomien, sier Ida Bryn.

For leietakere kan det være nødvendig å finne løsninger sammen med utleier og for utleier kan det være nyttig å forstå leietakers aktiviteter og forbruk, for å kunne tilby gode løsninger.

Multiconsult kan tilby rådgivning som bidrar til både bedret inneklima og sikrer kort- og langsiktige gevinster på energiområdet.

Kontaktpersoner:

Les også: Regjeringens energitilskuddsordning