Hvordan sikrer vi jernbanenettet for fremtidens klimautfordringer?

På årets baneseminar stiller vi noen sentrale spørsmål rundt hvordan vi ruster jernbanenettet for å møte fremtidens klima. Det handler om å ta de riktige veivalgene som sikrer utvikling av rutetilbud med god oppetid, og med en god balanse mellom riktige investeringer og vedlikehold.

2. mai 2024

Kanskje vi må se på vedlikeholdsetterslepet vårt fra andre vinkler enn tidligere, og kan vi benytte ny teknologi og ta annerledes beslutninger enn vi er vant med for å få til dette?

Vi ser også nærmere på temaer som «kunnskapsbasert klimatilpasning» og noen aktuelle caser som løfter konsekvenser for brukere og samfunnspåvirkning.

Vi gleder oss til en spennende og innholdsrik ettermiddag der vi håper å få svar på disse og mange andre spørsmål. 

MELD DEG PÅ SEMINARET VED Å TRYKKE HER

Tid: Torsdag 30. mai, kl. 12:00-16:00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Program

Innledning og velkommen
Grethe Bergly, CEO, Multiconsult

Infrastruktur som er tilpasset fremtidens klima
Benedicte Bruun Lie, Avdelingsdirektør, Jernbanedirektoratet

Klima som utforutsigbar kostandsdriver
Marius Holm, Konserndirektør Marked og kommunikasjon, Vygruppen

Jernbanen i fremtidens klima. Rapport bestilt av Jernbanedirektoratet
Kaj Halvorsen, Seniorrådgiver samfunnsøkonomi, Multiconsult
Rune Bratlie, Seniorrådgiver klimatilpasning, Multiconsult

Kan AI hjelpe oss på rett spor?
Preben Sæthre, Nasjonal programleder for Europe’s Rail, Jernbanedirektoratet

Case: Utbygging Drammen-Kobbervikdalen. Vellykket BREEAM-infrastructureanalyse
Alexander Wathne, BREEAM-assessor, Veidekke

Case: Nye Bodøterminalen. Navet i en grønn godskorridor
Erlend Willumsen, Markeds- og utviklingssjef, Bodø Havn KF og
Sam Pawar, Faglig Leder Banefagene, Multiconsult

Klima, infrastruktur og mennesker. En filosofs betraktninger
Arne Johan Vetlesen, UiO, professor i filosofi