Sam Pawar

Best på bane

I ekstrajobben som t-banefører i studietiden ble Sam Pawar (38) fascinert av banesystemer. Siden har karrieren gått på skinner.

12. juli 2023
Sissel Fantoft

Som faglig leder for banefagene i Multiconsult er Sam involvert i de fleste større prosjekter knyttet til skinnegående transport i Norge. Fornebubanen, Ski stasjon, Oslo havn og godsterminalene i Trondheim og Kopstad er bare noen eksempler.
– Godsterminalen i Narvik er akkurat ferdig bygget, og vi jobber med terminaler i Fauske, Mo i Rana og Bodø. Multiconsult har et sterkt fagmiljø på dette feltet, og for meg er jobben en lidenskap, sier han.

I 2015 vant Multiconsult kontrakten for videreutvikling av Alnabruterminalen, som er blant Europas største i sitt slag.
– Jeg hadde nevnt for sjefen min at jeg ønsket å jobbe mer med godsterminaler og logistikk. Jeg kom inn i prosjektet fra sidelinja og endte med å bli ansvarlig for helhetsdesignet, forteller Sam.

Premisset var å tredoble terminalens kapasitet innenfor samme areal.
– Det var umulig å løse en slik oppgave uten å gå detaljert til verks. Vi designet nesten 90 kilometer med skinner fordelt på opptil 55 spor i bredden med om lag 200 sporveksler, og det ble mange konsepter. Læringskurven var bratt, men prosjektet ga meg verdifulle erfaringer, sier han.

Travle dager
Sam vokste opp på Tveita i Oslo, og i barndommen elsket han flyplasser og jernbanestasjoner.
– Da jeg ble eldre var drømmen å designe skyskrapere, så etter videregående skole begynte jeg på bygningsingeniørstudiet på det som den gangen het Høgskolen i Oslo – Avdeling for Ingeniørutdanning, forteller han.

Andreåret var Sam en av 900 søkere til 16 ledige stillinger i Sporveien som t-banefører i helgene – og fikk jobben.
– Opplæringsperioden var tøff – i tre måneder var jeg først på skolen fra klokka 8 til 16, spiste en bagett på vei til Tøyen og var på kurs fra klokka 17 til 1.30 om natta. Deretter kjørte jeg t-bane på kveldstid og i helger i fire år, sier han.

Da Sam skulle skrive bacheloroppgave i 2007 valgte han Multiconsult som oppdragiver.
– Jeg ble veldig imponert da vi besøkte hovedkontoret på Skøyen for å velge oppgave – flere avdelingsledere stilte opp og presenterte ulike alternativer, minnes han.

Med erfaringen som t-banefører var det naturlig for Sam å velge samferdsel. Da bachelorgraden var fullført fikk Sam tilbud om jobb i Multiconsult, men han ville studere videre. Det endte med at han tok en mastergrad på deltid ved siden av full jobb.
– Jeg hadde oppdaget det unike masterstudiet «Railway Systems Engineering and Integration» i Birmingham, som kun tar inn studenter med yrkeserfaring. Jeg var en av de yngste og hadde kortest pendlevei – de andre kom fra blant annet Canada, Brasil, India og Australia, forteller han.
Masteroppgaven var en kapasitetsanalyse for høyhastighetstog på enkeltspor, og Sam besto mastergraden med Distinction.

Grønn transport
Etter noen års pandemipause var Multiconsult i mars igjen vertskap for Baneseminaret, et innholdsrikt bransjeseminar på toppen av MUNCH.
– Banens rolle diskuteres mye på politisk nivå, men tanken bak baneseminaret er å diskutere på et mer faglig plan. Målet er at norske rådgivere skal bli best på bane, poengterer Sam.

I tillegg til store offentlige aktører som Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Sporveien i Oslo og Bybanen i Bergen, får Multiconsult også stadig flere private kunder som Norske Skog, Mo Industripark, Oslofjord Logistikk og ulike togoperatørselskaper.
– Vi har et godt rykte i bransjen og er kjent for å gjøre alt for å finne de beste løsningene, sier han.

Interessen for å frakte mer gods på bane har aldri vært større. Nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp kommer fra transportsektoren, men bare 0,1 prosent kommer fra jernbane.
– For aktører som Posten og PostNord gir det en markedsfordel å tilby grønn transport, fordi kundene er villige til å betale ekstra for gods transportert med jernbane i stedet for veitransport, forteller Sam.

Trives i varmen
Privat er Sam gift, og paret bor i en enebolig i Bydel Østensjø, et steinkast unna barndommens trakter på Tveita.
– Når jeg ikke jobber er jeg veldig glad i å reise, gjerne til Punjab i India hvor faren min har sine røtter, eller til andre varme steder. Jeg elsker sol og varme! Vi tilbringer også mye tid i hagen med å grille, spille badminton eller dart, og så er vi glad i å dra på sykkelturer, forteller han.

Fra høsten begynner Sam som gjesteforeleser på jernbanestudiet ved NTNU.
– Jeg skal blant annet forelese om systemtankegang knyttet til skinnegående transport. Dessverre er det få som søker seg til dette masterstudiet, og vi vil trenge mange flere i årene som kommer, understreker han.

I mai tok Multiconsult imot 36 fagpersoner fra banemiljøet i Storbritannia, som var på studietur for å lære mer om norsk best practice innen bane.
– Jeg har holdt kontakten med University of Birmingham, og vi tar stadig imot grupper på studieturer. Å dele kunnskap og erfaringer er den beste måten å komme videre på, sier han.