Svein Bjørberg (i lys dress) sammen med de tre øvrige prisvinnerne | Foto: Ingvil Teige Stiegler

Heder til Svein Bjørberg

Svein Bjørberg ble torsdag 31. august hedret for standardiseringsarbeid innen bygg og eiendom. Standard Norge delte ut utmerkelsene til Svein og tre andre i forbindelse med sitt 100 års jubileum.

4. september 2023
Cato A. Mørk

– Jeg følte meg ganske ydmyk når jeg fikk utmerkelsen, den representerer byggenæringen, som jo er en veldig stor næring, sier Svein Bjørberg. 

I anledning 100-årsjubileet innstiftet Standard Norge en utmerkelse for å gi oppmerksomhet til personer som har levert en ekstraordinær innsats innenfor standardisering.

– I år har vi sett i bakspeilet, som kan være naturlig for en 100-åring. Årets prisvinnere er komitéledere som har vist enestående dedikasjon til å skape engasjement og å heve standarden på sine respektive områder, sa styreleder i Standard Norge, Jon Sandnes før han kalte Per-Arne Røstadsand, Kjell Ivar Bakkmoen, Svein Bjørberg og Olaf Østensen til scenen under jubileumsmiddagen i Oslo rådhus 31. august.

Svein Bjørberg har jobbet i Multiconsult siden 1966, er professor emeritus ved NTNU og har i tillegg en rekke andre roller og verv. Han begynte å jobbe aktivt med standarder på 70-tallet.

– En viktig faktor var behovet for å systematisere konsekvenser og få frem levetidskostnader over tid. I tillegg dette med å lære å stille diagnose, altså utarbeide tilstandsanalyse av eiendommer, sier Svein Bjørberg. 

Inntil nylig har han jobbet med den nye EU-standarden for bærekraftig ombygging av bygninger.

Begrunnelse for utmerkelsen: 
Svein Bjørberg har over 30 år i standardiseringens tjeneste. i tillegg til å bidra til å utvikle standarder, er han en meget god ambassadør for å ta dem i bruk, og å spre kunnskap om dem. Det gjør han både gjennom sitt professor 2-verv på NTNU, og via kurs arrangert av Standard Online, NBEF eller andre. Han er en veldig god pedagog, og vi har mye å takke ham for når det gjelder å spre standardkunnskap.

Les mer: Standard Norge hedrer pionerer i standardisering