Kristin O. Augestad blir ny konserndirektør Arkitektur i Multiconsult

Gjør justeringer for å realisere ambisjoner

Multiconsult utpeker Kristin O. Augestad som ny konserndirektør for Arkitektur med virkning fra 1. oktober 2023.

27. september 2023

Multiconsult har gjennom investeringene i A-Lab satt ytterligere trykk selskapets strategiske ambisjon om å ta nye markedsandeler og befeste posisjonen som den ledende aktøren innen integrerte rådgiver- og arkitekttjenester i Norge.

– I arbeidet med vår strategiske vekstambisjon arbeider vi kontinuerlig med å se på hvordan vi organiserer oss og hvordan vi setter sammen ledergrupper for å bidra til vi realiserer disse. I Multiconsult er vi heldige og har mange dyktige ledere som kan tre inn i ulike lederroller, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Samler arkitektur i eget segment for å skape ytterligere konkurransekraft
Multiconsults investeringer i arkitektur har bidratt til å komplementere Multiconsults tjenestetilbud innen bygg og eiendom, dekke hele verdikjeden og bli den ledende aktøren innen integrerte rådgiver- og arkitekturtjenester i Norge. For å befeste denne posisjonen, sikre full effekt av synergier mellom arkitekturselskapene og bidra til å ta nye vinnerposisjoner som gir kraft til å skape bærekraftige og visjonære løsninger på noen av de mest krevende utfordringene samfunnet står overfor, samles arkitektselskapene i et nytt segment, Arkitektur. I segmentet vil LINK Arkitektur i Norge, Sverige, Danmark og A-Lab inngå.

Til å lede det nye segmentet er Kristin O. Augestad utnevnt som ny konserndirektør Arkitektur. Med Kristin får segment Arkitektur en erfaren leder med svært god forståelse for næringen og bransjen. Hun har vært del av konsernledelsen til Multiconsult siden 2019 og kommer fra rollen som konserndirektør Region Oslo

– Jeg ønsker å bidra til at våre ulike kompetansemiljøer arbeider enda tettere sammen for å finne gode og helhetlige løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor. Vår sterke posisjon, tverrfaglige forståelse og faglige tyngde innen både arkitektur og ingeniørfag gjør at vi vil bli en sentral premissleverandør for fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, sier Kristin O. Augestad, ny konserndirektør Arkitektur i Multiconsult.

Kirsten Anker Sørensen, konserndirektør LINK, går etter eget ønske over i en annen rolle i selskapet.

Kari Sveva Dowsett inn i konsernledelsen
Utnevningen av Augestad som konserndirektør Arkitektur medfører rokkeringer i selskapets øverste ledelse. Leif Olav Bogen går inn i rollen som konserndirektør Region Oslo. Kari Sveva Dowsett trer inn i konsernledelsen og overtar Bogens rolle som konserndirektør Regioner Norge.

Kari Sveva Dowsett har samferdselsbakgrunn og har jobbet i rådgiverbransjen i hele sin karriere. Hun ha vært ansatt i Multiconsult siden 2010 og har hatt flere lederposisjoner i selskapet. Dowsett ble utpekt til direktør for forretningsenhet Vest i 2018 og har samtidig ledet forretningsområde Mobilitet & Samferdsel i Multiconsult.