Multiconsult - Miljø og naturressurser - Tjensester - Akustikk støy vibrasjon

Akustikk

Multiconsults akustikkmiljø er et av Norges største og ledende fagmiljø innen akustikk, støy og vibrasjoner.

Til sammen har selskapet over 40 spesialrådgivere innen fagområdet. I Multiconsult finnes kompetanse for alle faglige problemstillinger knyttet til akustikk, støy og vibrasjoner, inklusive ledelse av større sammensatte oppgaver. Vi arbeider med større og mindre oppgaver innenfor fagfeltene lydisolasjon, romakustikk, elektroakustikk (høyttalersystemer), støy og vibrasjoner.

Multiconsult har akustikere spredt rundt på selskapets regionskontorer i Norge, og vi dekker oppdrag over hele landet. I tillegg har vi oppdrag offshore, og vi har de siste årene hatt større oppdrag i Sør-Korea (Statoil CAT-D), Indonesia (Haven) og Singapore (Ekofisk 2/4L), med medarbeidere på byggeplass.

Multiconsult har alle typer kunder, både fra det private næringsliv og fra offentlige instanser, og alle sikres sluttprodukter med samme høye kvalitet.

Fagområdet Akustikk jobber på tvers av Multiconsults markedsområder. Oppdragene våre varierer i størrelse fra enkle lydmålinger og befaringer til store støyutredninger av samferdselsprosjekter og prosjektering av kinosaler, forretningsbygg og signalbygg som Munch-museet og Deichmanske bibliotek.

Våre tjenester dekker blant annet:

• Bygningsakustikk (luftlydisolasjon, trinnlyd).
• Romakustikk.
• Elektroakustikk/STI-beregninger for PA-anlegg.
• Støy og vibrasjoner fra tekniske installasjoner.
• Støy og vibrasjoner fra samferdsel (vei, bane og fly).
• Støyovervåking av bygge- og anleggsvirksomhet.
• Støy og vibrasjoner fra industri.
• Støy og vibrasjoner offshore: Prosjektering i henhold til NORSOK S-002 og T-100.
• Lydmålinger: Kontrollmålinger i byggefase og for ferdig bygg (lydreduksjon, trinnlyd, etterklangstid, lydnivå fra tekniske installasjoner, øvrige lydforhold), støy og vibrasjoner fra samferdsel, industri og offshoreinstallasjoner mm.

Multiconsult har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningslovgivningen for lydtekniske forhold som dekker ansvarsområdene prosjektering og kontroll av prosjektering.

Multiconsult utfører tjenester i alle faser av et prosjekt fra konsekvensutredning og tidligfase-rådgivning, via detaljprosjektering til etterkontroll med målinger, og vi utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter. Vi utfører støyberegninger fra alle typer støykilder og lager støysonekart for større og mindre områder.