Offshore, akustikk

Prosjektering av offshoreinstallasjoner utgjør en betydelig del av virksomheten til Multiconsult Akustikk.

Hovedformålet er å sikre at utførelsen av installasjonene ivaretar NORSOK-krav samt eventuelt spesielle prosjektkrav med hensyn til støy, vibrasjoner, lydisolering, akustisk demping og taleforståelse fra høyttaler varslingssystemer. Arbeidet utføres i tett samarbeid med oppdragsgiver, brukerne og de øvrige prosjekterende. Vi har erfaring med prosjektering av plattformer, moduler, modifikasjoner og enkle støykilder på plattformer.