Lydmåling

Multiconsult har medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse innen målinger av akustikk, lyd og vibrasjoner i henhold til norske og internasjonale standarder.

Multiconsult benytter moderne måleutstyr som tilfredsstiller standardiserte krav til presisjon. Vårt tjenestespekter innen målinger omfatter blant annet bygningsakustikk, romakustikk og miljøakustikk.

Multiconsult utfører måling av blant annet:

Bygningsakustikk
– Luftlydisolasjon for både innvendige skillevegger og fasader
– Trinnlydnivå
– Lydnivå fra tekniske installasjoner

Romakustikk
– Etterklangstid
– Taletydelighet
– Ekko
– Refleksjoner

Miljøakustikk
Støy fra
– samferdsel (vei, tog/bane, fly)
– industri
– bygge- og anleggsvirksomhet
– andre utendørs støykilder

Andre målinger
– Feilsøking og bestemmelse av lydoverføringsveier og lekkasjer
– Vibrasjonsmålinger
– Måling av lydeffekt
– Intensitetsmålinger