Vibrasjoner og strukturlyd

Multiconsult har et av Norges største fagmiljø innenfor akustisk rådgivning. Faget omfatter påvirkning fra infralyd og vibrasjoner forårsaket av maskinutstyr og dynamiske belastninger.

Prosjektering av vibrasjoner og strukturlyd har som mål å sikre en endelig design som gir tilfredsstillende isolering av vibrasjoner og strukturlyd fra maskiner, utstyr, veg og jernbane. Arbeidet utføres i tett samarbeid med oppdragsgiver, brukere og de øvrige prosjekterende. Vi har erfaring med vibrasjoner og strukturlyd fra veg, jernbane, maskiner og utstyr.