Romakustikk

Hvordan et lokale oppleves avhenger av mange forhold. Enkelte rom føles behagelige og fungerer optimalt til sitt bruk, mens i andre kan det være krevende å oppholde seg over lengre tid.

Gode lydforhold er i mange tilfeller avgjørende for hvordan et rom oppfattes. Hva som er «gode» forhold henger nøye sammen med rommets funksjon. Det er for eksempel ønskelig å dempe lyden mest mulig i lokaler med mange mennesker, som for eksempel i en barnehage eller en kantine. I et konsertlokale kan det derimot være optimalt å forsterke enkelte refleksjoner. Faktorer som påvirker lydforholdene er romform, plassering og valg av materialer på rommets flater. I Multiconsult finnes spesialister som vet nøyaktig hvilke faktorer det er viktig å vektlegge i ulike typer rom. Vårt mål er å prosjektere kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller de omforente akustiske krav på best mulig måte. Vi arbeider i tett samarbeid med byggherre, brukerne og de øvrige prosjekterende.