Reguleringsplan/rammesøknad utendørs støy

Multiconsult har lang erfaring med støyfaglige utredninger. Dette gjelder alt fra enkle analyser i tidlig planfase til detaljerte beregninger av støy fra utendørs lydkilder til bygninger (på private og felles utendørs oppholdsarealer/framfor fasader/stille side/innendørs).

Ved planlegging av ny støyende virksomhet beregner Multiconsult støy fra virksomheten mot naboer, og vurderer nødvendige tiltak for å kunne oppfylle kravene til utendørs og innendørs lydforhold både for naboer og for virksomheten.