Industri og landanlegg

Multiconsult har medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse innen støyutredninger i alle planfaser for både store og små industriprosjekter og landanlegg.

Multiconsult har medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse innen støyutredninger i alle planfaser for både store og små industriprosjekter og landanlegg. Hovedmålet ved måling, beregning og vurdering av støy fra industri- og landanlegg er å prosjektere løsninger som tilfredsstiller lydkrav som stilles til virksomheten i samarbeid med byggherre, brukerne og øvrige prosjekterende. Aktuelle problemstillinger i industribedrifter kan være støy til omgivelsene, støy i arbeidsmiljø, lyddemping av utstyr, kravspesifikasjon og lydmålinger.