Bygningsakustikk

For å oppnå gode lydforhold i et bruksområde må mange faktorer vurderes. En viktig del av prosjekteringen er å sørge for å dempe uønsket lyd til et nivå som ikke oppleves som sjenerende.

Støy kan oppstå utenfor bygningen, men også i tilstøtende rom og inne i selve rommet. Bygningsakustikk omhandler lydisolasjon mellom rom, trinnlydnivå, romklang og støy i bygget. Multiconsult har lang erfaring med bygningsakustisk prosjektering for å sikre at nybygg og rehabiliterte bygg tilfredsstiller brukernes behov og grenseverdier i gjeldende regelverk.

Prosjektering av bygningsakustiske løsninger for nybygg og ombyggingsprosjekter utgjør en stor andel av virksomheten i Multiconsult Akustikk. Vårt mål er å prosjektere kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller lydkravene på best mulig måte. Vi samarbeider tett med tiltakshaver, brukerne og de øvrige prosjekterende. Vi har erfaring med prosjektering av de fleste typer bygg gjennom alle faser av prosjekteringsprosessen.