DOGA utmerkelse til Håhammeren

Håhammeren bru og turvei ble hedret som et av årets mest inkluderende design- og arkitekturprosjekter. 

16. november 2017

Utmerkelsen blir utdelt for første gang i år. DOGA mottok nesten 300 søknader, og av disse tilfredsstilte 49 stykker de høye kravene som juryen stiller for å motta DOGA-merket for design og arkitektur. Med utmerkelsen ønske DOGA å hedre virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Prisen har totalt åtte kategorier, Håhammeren var nominert i kategorien landskapsarkitektur.

I juryens begrunnelse heter det:

Først og fremst vil vi si at dette er veldig fint gjort. Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det i stedet for å prøve å forskjønne det. Blant annet har man brukt sag for å fjerne fjell, noe som gir en helt annen opplevelse av den 900 millioner år gamle steinen enn om man hadde brukt dynamitt. Den elegante broen som tar deg ut på fjorden, må også trekkes frem, likeså hvordan man bruker lys til å fremheve landskapet. Dette er en svært vellykket kultivering av et flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.

 

Øverst: Karen Hatleskog Zeiner fra Multiconsult og Ingjerd Bratterud fra Stavanger kommune som presenterte prosjektet under utdelingen 15. november. Neders: Prosjektgruppen Siggeir Torpe, Jarl Hoogstad, Karen Hatleskog Zeiner, Ib Mikkelsen, Ingjerd Bratterud og Jo Gaute Fornes tar imot DOGA-prisen.

 

Det var Karen Hatleskog Zeiner fra Multiconsult og Ingjerd Bratterud fra Stavanger kommune som presenterte prosjektet og mottok prisen under utdelingen 15. november.

– Det er en stor ære å motta denne prisen. Det er en bekreftelse på at vi, Multiconsult, Sweco, Lyse AS og Stavanger kommune, sammen har lyktes i å skape et godt rekreasjonsområde i Stavanger. Vi har gjennom hele prosessen hatt fokus på å spille på lag både med hverandre og med naturen. Jeg vil spesielt trekke frem Ib Mikkelsen, som har fulgt prosjektet hele veien og fortjener mye av æren for at løsningen ble så vellykket. Prosjektgruppas mål var at brua og området skulle bli en destinasjon i seg selv, at vi skulle klare å utforme et prosjekt som var så godt at det ble lagt merke til nasjonalt. Og med så mye positiv tilbakemeldinger som vi har fått, både fra bransjen og fra besøkende, føler vi virkelig at vi har lyktes, sier Karen Hatleskog Zeiner på vegne av prosjektet.

Håhammeren bru og turvei

Stavanger kommune har siden 2001 etablert turveier gjennom Friområdeprosjektet for å sikre befolkningen tilgang til grønne områder, naturopplevelser og muligheter for fysisk aktivitet. Strekningen forbi Håhammaren var siste lenken i et sammenhengende turveisystem langs Stavangers del av Hafrsfjord, og en utfordring på grunn av krevende terrengforhold. Kommunen ønsket en løsning som tok mest mulig hensyn til natur og terreng og som kunne skape et landemerke.

Prosjektet ble også nominert til Arkitekturprisen 2017, en mer omfattende presentasjon av prosjektet kan du se her.

Involverte i prosjektet:

 • Karen Hatleskog Zeiner, Multiconsult, arkitekt / utforming broer
 • Siggeir Torpe, Multiconsult, ansvarlig landskapsarkitekt
 • Maja Milovanovic, Multiconsult, landskapsarkitekt
 • Jo Gaute Fornes, Multiconsult, konstruksjoner
 • Ib Mikkelsen, Sweco Norge AS, byggeleder
 • Ingjerd Bratterud, Stavanger kommune, prosjektleder
 • Bjørg Helene S. Skaanes, Stavanger kommune, prosjektleder
 • Ove Fergestad, Multiconsult, geoteknikk
 • Silje Wiik Rese, Multiconsult, bergteknikk
 • Tolleiv Ree, Multiconsult, veiprosjektering
 • Jan Magne Forseth, Lyse AS, prosjekterende belysning

 

DOGA-Juryen 

En uavhengig jury er satt sammen av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner og institusjoner med ekspertise innenfor det brede spekteret av kategorier og universell utforming.